ေရပူစမ္း၏အသံုးဝင္ပံု

စာေရးသူ:ကၽြႏု္ပ္တို႔ဝက္ဆိုက္မွ မူပိုင္ဖန္တီးထား လာေရာက္ဖတ္႐ႈေသာအႀကိမ္ေရ:  ေဝဖန:()
အုပ္

          ေရပူစမ္းသည္ သဘာဝျဖစ္ေပၚလာေသာ ေရပူျဖစ္သည္။ ေရွးကတည္းက ေရပူစမ္း၏တန္ဖိုးကို လူႏွင့္ တိရိစာၦန္တို႔က အျပည့္အဝသံုးစြဲၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သင္သည္ ေရပူစမ္းကို အသံုးျပဳၿပီး ေအာက္ပါတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္။

 

 

၁။ ေရခ်ိဳးျခင္း။ ဤသည္မွာ ေရပူစမ္း၏ အေျခခံအသံုးဝင္ပံုျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ အသန္႔ႀကိဳက္သူႏွင့္ ဇိမ္ခံတတ္သူမ်ားအတြက္။

 

၂။ လက္ဘက္ရည္ ၾကက္ဥျပဳတ္ျခင္း။ ေရပူစမ္းထဲတြင္ လက္ဖက္ရည္ၾကက္ဥျပဳတ္ျခင္းကို ထိုင္ဝမ္လူမ်ိဳးတို႔ လုပ္ေလ့လုပ္ထရွိသည္။ ေကာင္းမေကာင္းကိုေတာ့ ကိုယ္တိုင္ျပဳတ္စားၾကည့္လွ်င္ သိမည္။

 

 

၃။ ဟင္းရြက္မ်ားကို ျပဳတ္စားျခင္း။ ေရပူစမ္း ၉၉% ခန္႔တြင္ မင္နရယ္ဓာတ္ အမ်ားအျပား ပါဝင္ေၾကာင္းသိရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အကယ္၍ လူတစ္ေယာက္က စမ္းေရပူကို လာစိမ္ခ်ိဳးရင္း မုန္ညင္းယူလာျပဳတ္စားလိုလွ်င္ ကန္႔ကြက္မည့္သူရွိမည္ မဟုတ္။

 

 

၄။ ေဟာ့ေပါ့ ခ်က္စားျခင္း။ ေရပူစမ္းသည္ တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး ေရေတြပူေနေသာေၾကာင့္တခ်ိဳ႕လူေတြက စမ္းေရပူစိမ္ခ်ိဳးရင္း ဗိုက္ဆာလာလွ်င္ ေဟာ့ေပါ့အစာႏွင့္ ေစာ့ တို႔ကို ယူလာၿပီး ေရပူစမ္းထဲတြင္ ေရာစိမ္ကာ စိမ္ရင္းစားရင္း ခ်က္စားတတ္သည္။

 

 

၅။ မုန္႔လံုးေရေပၚ ခ်က္စားျခင္း။ စမ္းေရပူစိမ္ခ်ိဳးရင္း မုန္႔လံုးေရေပၚကို လမ္းႀကံဳခ်က္စားျခင္းသည္ တရုတ္လူမ်ိဳး တို႔၏ပြဲေတာ္ရက္မ်ားတြင္ ထူျခားေသာ ေရစိမ္ခ်ိဳးနည္းျဖစ္သည္။ မုန္႔လံုးေရေပၚကို စမ္းေရပူထဲသို႔ သြန္ထည့္ၿပီး မည္သည့္အဆာပလာမွ် ထည့္ရန္မလိုပါ။ မုန္႔လံုးေရေပၚက က်က္ၿပီဆိုလွ်င္ ေရေပၚသို႔ ေပါေလာေပၚလာမည္။ ဤအခ်ိန္တြင္တစ္လံုးခ်င္း ဆယ္ယူစားသံုးႏိုင္ၿပီေပါ့။

 

 

 

 

 

 

 

အမွတ္အသား အုပ္ေဆာင္းပါးမရွိအမွတ္အသား

အေပၚသို႔ပုိ႔

ေအာက္ခ်နင္း

အြန္လိုင္းမိတ္ေဆြ၏ေဝဖန္စာ

ေဝဖန္စာ၏စာသား:
【အြန္လိုင္းမိတ္ေဆြမ်ား၏ ေဝဖန္မႈသည္ ၎၏ကိုယ္ပိုင္အျမင္ကို ေဖာ္ျပျခင္းသာျဖစ္သည္။ကၽြႏု္ပ္ တို႔ဝက္ဆိုက္မွ ၎၏အျမင္ကိုသေဘာတူျခင္း၊ ၎ေျပာဆိုသည္မ်ားကို သက္ေသလုပ္ေပးေနျခင္း မဟုတ္ပါ။】