ေရခ်ိဳးဂူ SPA ကုထံုး

စာေရးသူ:ကၽြႏု္ပ္တို႔ဝက္ဆိုက္မွ မူပိုင္ဖန္တီးထား လာေရာက္ဖတ္႐ႈေသာအႀကိမ္ေရ:  ေဝဖန:()
အုပ္

           သဘာဝေရခ်ိဳးကန္ႀကီး၄ခုသည္ ေရ၏ အပူစြမ္းအင္၊ ၿငိမ္သက္ေသာဖိအား၊ ေပါေလာေပၚျခင္း ဂုဏ္သတိၱ၊ မင္နရယ္ဓာတ္၏ ဓာတုစြမ္းအားတို႔ကို အသံုးျပဳ၍ လူခႏၶာကိုယ္ကို SPAေရကုထံုး လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္သည္။ ထန္ ေခတ္ ကဗ်ာဆရာ လီပိုင္းက ဒီထက္ သန္႔စင္ျဖဴစြတ္ေသာ ေရခ်ိဳးရန္ေရ မရွိေတာ့ပါ။ ဘုန္းတန္ခိုးေငြ႔ႏွင့္ ျပည့္နက္ေနေသာ နံပါတ္တစ္ ေရစိမ္ခ်ိဳးရာ” ဟုေရးခဲ့ဖူးသည္။ ေရခ်ိဳးဂူ၏ ေရအရည္အေသြးကို တင္စားေျပာဆိုရန္ ဒီထက္ သင့္ေတာ္ေသာ စကားစုမရွိေတာ့ပါ။ ကယ္လဆီယမ္၊ မက္ကနီဆီယမ္၊ ဆိုဒီယမ္၊ ဘုိင္ ကာပြန္နိပ္ စေသာ အိုင္ယြန္း မ်ားစြာပါဝင္ၿပီး ဟိုက္ဒရုိဂ်င္ ဆာလဖိတ္ ပါဝင္ႏႈန္းပိုမ်ားသည္။ ဤေရပူစမ္းကို ေရွးကတည္းက အညစ္အေၾကးေဆးေၾကာရာတြင္ ဆပ္ျပာမလိုပါ။ဒီထက္ သန္႔စင္ျဖဴစြတ္ေသာ ေရခ်ိဳးရန္ေရ မရွိေတာ့ပါ။ ဘုန္းတန္ခိုးေငြ႔ႏွင့္ ျပည့္နက္ေနေသာ နံပါတ္တစ္ ေရစိမ္ခ်ိဳးရာ” ဟုတင္စားခဲ့သည္။ အားကစား၊ အာရုံေၾကာ၊ အစာေျခ၊ အသက္ရွဴလမ္းေၾကာင္းႏွင့္ အေရျပား၊ အမ်ိဳးသမီးေရာဂါ စသည္တို႔ကို ကုသႏိုင္သည္။ ႏွလံုး၊ ဦးေႏွာက္၊ အဆုတ္ မသန္စြမ္းသူမ်ားႏွင့္ ေသြးတိုးေရာဂါေဝဒနာရွင္ ဧည့္သည္မ်ားဤနည္းကို သံုးစြဲရန္ တားျမစ္ထားသည္။ ဗိုက္ထဲမွာအစာမရွိလွ်င္ သို႔မဟုတ္ အစာစားၿပီးၿပီးခ်င္း ေရမစိမ္ခ်ိဳးသင့္ပါ။

 

အမွတ္အသား အုပ္ေဆာင္းပါးမရွိအမွတ္အသား

အြန္လိုင္းမိတ္ေဆြ၏ေဝဖန္စာ

ေဝဖန္စာ၏စာသား:
【အြန္လိုင္းမိတ္ေဆြမ်ား၏ ေဝဖန္မႈသည္ ၎၏ကိုယ္ပိုင္အျမင္ကို ေဖာ္ျပျခင္းသာျဖစ္သည္။ကၽြႏု္ပ္ တို႔ဝက္ဆိုက္မွ ၎၏အျမင္ကိုသေဘာတူျခင္း၊ ၎ေျပာဆိုသည္မ်ားကို သက္ေသလုပ္ေပးေနျခင္း မဟုတ္ပါ။】