ေရပူစိမ္ခ်ိဳးခန္းSPA

စာေရးသူ:ကၽြႏု္ပ္တို႔ဝက္ဆိုက္မွ မူပိုင္ဖန္တီးထား လာေရာက္ဖတ္႐ႈေသာအႀကိမ္ေရ:  ေဝဖန:()
အုပ္

          ေရခ်ိဳးဂူတြင္ စတိုင္မတူေသာ အဆင့္ျမင့္ေရပူစိမ္ခ်ိဳးေသာေနရာ——“ေရပူစိမ္ခ်ိဳးခန္း၈ခုရွိသည္။ ေရပူစိမ္ခ်ိဳးခန္းတြင္ သင္သည္ ႀကီးျမတ္ေသာ၊ ကိုယ္ေရးလွ်ိဳဝွက္ခ်က္ရွိေသာ ကၽြမ္းက်င္ေသာ အိမ္မႈအထိန္းေတာ္ဝန္ေဆာင္မႈကို အျပည့္အဝ ခံစားရမည္။ ကၽြမ္းက်င္ေသာဒီဇိုင္းနာက ပံုေဖာ္ထားေသာ ေရပူစိမ္ခ်ိဳးခန္းသည္ ခရီးသြားျခင္း၊ အပန္းေျဖျခင္း၊ အနားယူျခင္းတြင္ လုိအပ္ေသာ လူဆန္ေသာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျပည့္ဝေစမည္။ သက္ေတာင့္သက္သာရွိၿပီး အဆင္ေျပျခင္း၊ တစ္ကိုယ္ေတာ္ျမင့္ျမတ္ေသာ အရသာခံစားမႈ စသည္တို႔ကိုခံစားရမည္။ ဤေနရာတြင္ ေတာေတာင္စိမ္းမ်ားျဖင့္ ဝန္းရံထားၿပီး စိမ္းစိမ္းစုိစိုႏွင့္ ေခ်ာေမြ႕ေသာ နဂိုေရပူစမ္းေရထဲတြင္ စိမ္ၿပီး ၿငိမ့္ေညာင္းေသာ SPAေတးသံကို မွီၿပီး အိပ္စက္မည္။အေဝးမွ သဘာဝ႐ႈခင္းအလွကိုလည္း တဝႀကီးေငးေမာႏိုင္သည္။ ျပန္႔လြင့္ေနေသာ သစ္ေတာစိမ္းရနံ႔သင္းသင္းႏွင့္ အိပ္မက္ ဆန္ေသာပန္းရနံ႔မ်ားျဖင့္ ျပည့္နက္ေနေသာ အခန္းထဲတြင္ ကၽြမ္းက်င္ကုထံုးဆရာမ်ား၏ အေသးစိတ္ ဂရုျပဳမႈကို ခံစားႏိုင္သည္။ ဤေနရာသို႔ေရာက္လွ်င္ သင္သည္ ၿမိဳ႕ျပ၏ ဆူညံမႈႏွင့္ ကင္းေဝးၿပီး အဆံုးမရွိေသာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္သို႔ ျပန္လာၿပီး SPA တစ္စံုလံုး၏ အေသးစိပ္ဂရုျပဳမႈျဖင့္ ပင္ပန္းမႈကိုသက္သာေစၿပီးစိတ္ လႊတ္လပ္စြာ ပ်ံသန္းႏုိင္သည္။

 

အမွတ္အသား အုပ္ေဆာင္းပါးမရွိအမွတ္အသား

အေပၚသို႔ပုိ႔

ေအာက္ခ်နင္း

အြန္လိုင္းမိတ္ေဆြ၏ေဝဖန္စာ

ေဝဖန္စာ၏စာသား:
【အြန္လိုင္းမိတ္ေဆြမ်ား၏ ေဝဖန္မႈသည္ ၎၏ကိုယ္ပိုင္အျမင္ကို ေဖာ္ျပျခင္းသာျဖစ္သည္။ကၽြႏု္ပ္ တို႔ဝက္ဆိုက္မွ ၎၏အျမင္ကိုသေဘာတူျခင္း၊ ၎ေျပာဆိုသည္မ်ားကို သက္ေသလုပ္ေပးေနျခင္း မဟုတ္ပါ။】