ပင္လယ္ပူေရခ်ိဳးဂူ SPA

စာေရးသူ:ကၽြႏု္ပ္တို႔ဝက္ဆိုက္မွ မူပိုင္ဖန္တီးထား လာေရာက္ဖတ္႐ႈေသာအႀကိမ္ေရ:  ေဝဖန:()
အုပ္

          ပင္လယ္ပူေရခ်ိဳးဂူသည္ ပင္လယ္ပူ ႏိုင္ငံေတာ္အေလးထား နာမည္ႀကီး႐ႈခင္းဇံု၏ ဧည့္ခံမႈကို အဆင့္ျမင့္တင္ၿပီး ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ျပဳလုပ္ထားသည္။ ေျမပူအရင္းအျမစ္၏ အေကာင္းစားပစၥည္း တည္ေဆာက္မႈစီမံကိန္းကို ထိေရာက္စြာ အသံုးျပဳၿပီး  ပင္လယ္ပူ၏ ထူးျခားမႈ၊ ရွားပါးေသာေျမပူအရင္းအျမစ္ကို သိပၸံနည္းက် ဖြ႔ံၿဖိဳးေအာင္ျပဳလုပ္ၿပီး အသံုးခ်ျခင္းျဖစ္သည္။ လူႏွင့္သဘာဝတို႔ သဟဇာတ ျဖစ္ေသာခံယူခ်က္ျဖင့္ သဘာဝေရပူစမ္းနွင့္ၿခံဝန္းတည္ေဆာက္မႈ အႏုပညာတို႔ကို ေပါင္းစပ္ထားၿပီး အျပန္အလွန္ထင္ဟတ္ေစေသာ၊ လွပၿငိမ္းခ်မ္းေသာ သဘာဝပန္းခ်ီကား တစ္ခ်ပ္ကို ေဖာ္ေဆာင္ေနသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနသည္။

 

          ပင္လယ္ပူေရခ်ိဳးဂူသည္ ပင္လယ္ပူ႐ႈခင္းဇံု၏ အလယ္တြင္တည္ရွိသည္။ ေတာင္၏အေနအထားကို လိုက္၍ တည္ေဆာက္ထားသည္။ ဂူထဲတြင္ ဇရပ္မ်ား၊ တံတားငယ္၊ ေခ်ာင္းငယ္၊ သစ္ပင္ပန္းမန္မ်ားျဖင့္ သက္ဝင္ေနသည္။ ေရစိမ္ခ်ိဳးရန္ေနရာ ၂၂ခုရွိသည္။ အေဆာက္အဦး တည္ေဆာက္မႈကို ပင္လယ္ပူ၏ သဘာဝ႐ႈခင္းႏွင့္ ေပါင္းစပ္ေစၿပီး ေရပူစမ္းSPAယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ၿခံဝန္းအႏုပညာတို႔၏ လွပေသာေရာင္စံု႐ႈခင္းပန္းခ်ီတစ္ခ်ပ္ကို ေဖာ္ၾကဴးေနသည္။ ေတာတြင္း ေရပူစမ္းကမၻာျဖစ္သည္။

 

           ေရခ်ိဳးဂူ၏ အေဆာက္အဦး ဧရိယာမွာ ၁၀၅၃၀ စတုရန္းမီတာရွိၿပီး သစ္ပင္ပန္းမန္မ်ားႏွင့္ ၿခံဝန္းအလွဆင္ထားေသာ ဧရိယာမွာ ၄၆၈၉ စတုရန္းမီတာရွိသည္။ အမ်ားဆံုးဧည့္သည္၈၃၈ဦးကို တၿပိဳင္နက္ ဧည့္ခံႏိုင္သည္။ လဟာျပင္ႏွင့္ တဝက္တျပတ္လဟာျပင္ ေရခ်ိဳးဂူ ၂၂ခုရွိသည္။ ေရႊသတၱဳဓာတ္ႏွင့္ မင္နရယ္ဓာတ္မ်ား ပါရွိေသာ ပင္ကိုေရအရည္အေသြးႏွင့္ ေရစိမ္ခ်ိဳးကန္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ထူးျခားေသာအာနိသင္အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိသည္။ စိန္ႏံု ေဆးရည္ ခ်ိဳးကန္” ဟုေခၚတြင္ျခင္းခံရေသာ တရုတ္တိုင္းရင္းေဆးကန္ ၇ကန္သည္ လူတန္းစားအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ သင့္ေလွ်ာ္သည္။ ကိုယ္ခႏၶာေသးသြယ္ကန္”၊ ကိုယ္ရည္ေသြးလွပကန္”၊ အမဓာတ္ စိုေျပကန္” တို႔ကို အမ်ိဳးသမီးမ်ားက ပိုမိုေရြးခ်ယ္ၾကသည္။ ၎၏အာနိသင္မွာ ကိုယ္ရည္ေသြး လွပေစႏိုင္သည္။ အေၾကာေျဖကန္”ႏွင့္ ဖိုဓာတ္အက်ိဳးျပဳကန္” တို႔ကို အမ်ိဳးသားမ်ား ပိုမိုေရြးခ်ယ္ၾကသည္။ ထို႔ျပင္ ေအးျမကန္”ႏွင့္ ေလထုတ္ကန္” တို႔သည္ ေအးျမၿပီး အဆိပ္ေျဖထုတ္ေပးျခင္း၊ ေလထုတ္ၿပီး ယားနာသက္သာေစျခင္း အာနိသင္မ်ား ရွိၾကသည္။ အရပ္ထဲတြင္ အလာတုန္းကေက်ာကုန္းပိုး၊ ထမ္းစင္ႏွင့္ ထမ္း၊ ေတာင္ေဝွးႏွင့္ လာရသည္။ အျပန္က်ေတာ့ ေခါင္းေမာ့ရင္ေကာ့ၿပီး ေျခလွမ္းက်ဲမ်ားျဖင့္ လမ္းေလွ်ာက္ၿပီး ျပန္ႏိုင္ၿပီ” ဟူေသာအဆိုျဖင့္ စိန္ႏံု ေဆးရည္ ခ်ိဳးကန္”ကို တင္စားေျပာဆိုၾကျခင္းမွာ အသင့္ေတာ္ဆံုး အေျပာသာျဖစ္ေတာ့သည္။

 

 

 

အမွတ္အသား အုပ္ေဆာင္းပါးမရွိအမွတ္အသား

အေပၚသို႔ပုိ႔

ေအာက္ခ်နင္း

အြန္လိုင္းမိတ္ေဆြ၏ေဝဖန္စာ

ေဝဖန္စာ၏စာသား:
【အြန္လိုင္းမိတ္ေဆြမ်ား၏ ေဝဖန္မႈသည္ ၎၏ကိုယ္ပိုင္အျမင္ကို ေဖာ္ျပျခင္းသာျဖစ္သည္။ကၽြႏု္ပ္ တို႔ဝက္ဆိုက္မွ ၎၏အျမင္ကိုသေဘာတူျခင္း၊ ၎ေျပာဆိုသည္မ်ားကို သက္ေသလုပ္ေပးေနျခင္း မဟုတ္ပါ။】