ပင္လယ္ပူက်န္းမာေရးဂ႐ုျပဳခန္း

စာေရးသူ:ကၽြႏု္ပ္တို႔ဝက္ဆိုက္မွ မူပိုင္ဖန္တီးထား လာေရာက္ဖတ္႐ႈေသာအႀကိမ္ေရ:  ေဝဖန:()
အုပ္

          လူ႔ျပည္၏ နတ္ေရပူစမ္းကို ခ်ိဳး၊ ေျမေအာက္မွ နတ္အေငြ႔ကို ေပါင္း၊ ေရပူစမ္းနတ္သုဒၶါကို စား၊ ေလာကႀကီး၏ ေပ်ာ္ရႊင္မႈကို ခံစား။

 

          ပင္လယ္ပူ “က်န္းမာေရးဂ႐ုျပဳခန္း”သည္ စိမ္းစိုေနေသာ ေတာင္ေျခေအာက္ ထူထပ္ေနေသာ သစ္ေတာထဲတြင္ တည္ရွိသည္။ ေရပူစမ္း၊ အပန္းေျဖ၊ က်န္းမာေရးဂ႐ုျပဳ၊ ကုထံုးတို႔ျဖင့္ ေပါင္းစပ္ထားေသာ ေရပူစမ္းဟိုတယ္ျဖစ္သည္။ “က်န္းမာျခင္း၊ က်န္းမာေရးဂ႐ုျပဳ၊ ေအးခ်မ္းေသာအိုးအိမ္ ဟူေသာ စိတ္ကူးဝါဒကို ျဖန္႔သည္။ အေရွ႕တိုင္းႏွင့္ အေနာက္တိုင္းပံုစံ ေပါင္းစပ္ထားေသာ ေရပူစမ္းေနစရာအခန္းသည္ ေခတ္သစ္လူမ်ားအတြက္ ၿမိဳ႕ျပမွေသာကမ်ားႏွင့္ေဝးရာ ေတာေတာင္၏ရင္ခြင္ထဲတြင္ ပုန္းေနေသာ ေရပူစိမ္ခ်ိဳးရာ နတ္ဘံုျဖစ္သည္။ “က်န္းမာေရးဂ႐ုျပဳခန္း”သည္ အေကာင္းစားဝန္ေဆာင္မႈကို အဓိကထားသည္။ ႀကီးျမတ္ျခင္း၊ ကိုယ္ေရးလွ်ိဳဝွက္ခ်က္ရွိျခင္း၊ သဘာဝအလွကိုတစ္ဦးတည္းခံစားရျခင္း တို႔ကိုအထူးေပၚလြင္ေစသည္။ အိမ္မႈအထိန္းေတာ္ကဲ့သို႔ေသာ မိသားစုဆန္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈကို စီစဥ္ေပးသည္။

 

          “က်န္းမာေရးဂ႐ုျပဳခန္း တစ္ခုလံုး၏ အေဆာက္အဦးကို ေတာင္ကိုမွီၿပီး ေရႏွင့္နီးကပ္စြာေဆာက္လုပ္ထားသည္။ သက္ေတာင့္သက္သာရွိၿပီး ပံုစံမတူဘဲ ခန္႔ညားေသာအခန္းေပါင္း ၁၈ခန္းရွိသည္။ “က်န္းမာေရးဂ႐ုျပဳခန္း ရွိ အေမႊးနံ႔သာSPAကုထံုးသည္ တရုတ္တုိင္းရင္းေဆးပညာႏွင့္ ေတာင့္(daò)ဘာသာဝင္မ်ား၏ က်န္းမာေရးဂ႐ုျပဳအျမင္ကို အေျခခံထားသည္။ ထိန္ခ်ဴန္းေက်ာက္စိမ္း၏ ေႏြးေထြးစိုစြတ္မႈ၊ မီးေတာင္ေက်ာက္၏ပူျပင္းၾကမ္းတမ္းမႈ၊ ဝါးဆစ္၏ေပါ့ပါးခိုင္မာမႈတို႔ကိုအသံုးျပဳ၍  “ေျဖျခင္း”၊ “ဂ႐ုျပဳျခင္း”၊ “ပြတ္တိုက္ျခင္း”၊ “စုပ္ျခင္း” နည္းမ်ားျဖင့္ ခႏၶာကိုယ္တစ္ခုလံုးကို အေသးစိတ္ ထိန္းသိမ္းဂ႐ုျပဳသည္။ ဝန္ထမ္းအားလံုးက လူႀကီးမင္းအား အေရွ႕တိုင္း၏လိုေလေသးမရွိေသာ ဝန္ေဆာင္မႈကို ခံစားရေစမည္။ “က်န္းမာေရးဂ႐ုျပဳခန္း”ထဲတြင္ လွဲေလွာင္းၿပီး ေရသံကို နားေထာင္ႏိုင္သည္။ ေရလိႈင္းစိမ္းမ်ားၾကား ေတာထဲတြင္ေနထိုင္သကဲ့သို႔ လူႀကီးမင္းအား အပန္းေျဖျခင္းႏွင့္ ေႏြးေထြးမႈ၏ အျမင့္ဆံုးအဆင့္ကို ခံစားရေစမည္။

 

            ဤေနရာတြင္ လူႀကီးမင္းသည္ ေအးစက္ေသာအရာမ်ားကို ေမ့ေလ်ာ့ၿပီး ေႏြးေထြးေသာ အတိတ္ေဟာင္းမ်ားကိုသာ မွတ္မိေတာ့မည္။ ဤေနရာတြင္ ေႏြးေထြးေသာည၊ ေႏြးေထြးေသာစမ္းေရ၊ ေႏြးေထြးေသာစိမ္ခ်ိဳးျခင္းသည္ လူႀကီးမင္း၏ႏွလံုး၊ အေတြးႏွင့္ဥာဏ္မ်ားကိုစိုေျပလန္းဆန္းေစမည္……

 

 

 

 

အမွတ္အသား အုပ္ေဆာင္းပါးမရွိအမွတ္အသား

အေပၚသို႔ပုိ႔

ေအာက္ခ်နင္း

အြန္လိုင္းမိတ္ေဆြ၏ေဝဖန္စာ

ေဝဖန္စာ၏စာသား:
【အြန္လိုင္းမိတ္ေဆြမ်ား၏ ေဝဖန္မႈသည္ ၎၏ကိုယ္ပိုင္အျမင္ကို ေဖာ္ျပျခင္းသာျဖစ္သည္။ကၽြႏု္ပ္ တို႔ဝက္ဆိုက္မွ ၎၏အျမင္ကိုသေဘာတူျခင္း၊ ၎ေျပာဆိုသည္မ်ားကို သက္ေသလုပ္ေပးေနျခင္း မဟုတ္ပါ။】