ပင္လယ္ပူSPA ကုထံုး

စာေရးသူ:ကၽြႏု္ပ္တို႔ဝက္ဆိုက္မွ မူပိုင္ဖန္တီးထား လာေရာက္ဖတ္႐ႈေသာအႀကိမ္ေရ:  ေဝဖန:()
အုပ္

 

           သင္ ျပည့္စံုေသာ ေရပူစမ္းSPAကိုခံစားႏိုင္ရန္ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ သင့္အတြက္ ေရပူစမ္းႏွင့္တြဲဖက္ ထူးျခားေသာ ကုထံုးမ်ားကို စီစဥ္ထားသည္။ သင္သည္ မိမိႀကိဳက္ႏွစ္သက္သည္ကို ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ပါသည္။

 

          မီးေတာင္ပင္လယ္ပူကုထံုး။ မီးေတာင္၊ ပင္လယ္ပူသည္ဒြန္တြဲၿပီး ျဖစ္ေပၚလာသည္။မီးေတာင္ပင္လယ္ပူကုထံုးသည္ ပင္လယ္ပူSPA ——ေရသံစဥ္”၏ ထိပ္တန္းကုထံုးျဖစ္သည္။ ႏွစ္ေပါင္းေသာင္းခ်ီရွိေသာ မီးေတာင္ေခ်ာ္ရည္မွ ျဖစ္ေပၚလာေသာ မီးေတာင္ေက်ာက္ကို 102 အပူခ်ိန္ရွိေသာ ပင္လယ္ပူေရႊရည္ (ေရဆူအိုးႀကီးေရပူစမ္း)ထဲတြင္စိမ္ၿပီး မီးေတာင္ေက်ာက္ကို စမ္းေရပူထဲမွ ျဒပ္မ်ားကိုစုပ္ယူေစသည္။ ထို႔ျပင္ မီးေတာင္ေက်ာက္ထဲက မင္နရယ္ဓာတ္မ်ားကို အျပင္သို႔ ထုတ္ေစလႊတ္သည္။ ေရႊရည္ထဲတြင္ နဂိုပါရွိေသာမင္နရယ္ဓာတ္မ်ားႏွင့္ အပင္အဆီမ်ားထည့္၍ တစ္ကိုယ္လံုးကုထံုးလုပ္သည္။ျဒပ္ကို ျဖည့္ေပးသည္။ အေၾကာအဆစ္မ်ားကို ေဖာက္ေပးသည္။ အခြံမွာမ်ားကို ေပ်ာ့ေစသည္။ အေရျပားလွေစသည္။ အိပ္ေရးပ်က္ျခင္းအတြက္ အက်ိဳးထူးမ်ားရွိသည္။

 

          နတ္ရည္နံ႔သာေမႊးကုထံုး။ ပင္လယ္ပူ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ေရတြင္းမွ စမ္းေရပူကို သံုးၿပီး အပူေပးထားေသာ အပင္အဆီျဖင့္ တစ္ကိုယ္လံုး လိမ္းၿပီး ညင္သာ၊ ေပ်ာ့ေျပာင္းေသာလက္ကြက္ျဖင့္ ႏွိပ္သည္။ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ေရတြင္းမွ ေရထဲတြင္ အထူးပါဝင္ေသာ ရာတန္(radon)ဓာတ္ႏွင့္ သဘာဝအပင္အဆီသည္ လူခႏၶာကိုယ္ထဲက အင္ဒိုကရုိင္း ကို ခ်ိန္ညိေပးသည္။ အားေမြးေပးျခင္း၊ ပင္ပန္းမႈသက္သာေစျခင္း၊ ကိုယ္စိတ္ကိုေျဖေလွ်ာ့ေပးျခင္း တို႔အတြက္ အစြမ္းထက္သည္။

 

          ေက်ာက္စိမ္းနတ္ရည္ကုထံုး။ ေက်ာက္စိမ္းသည္ ထိန္ခ်ဴန္းမွထြက္ သည္။ ေက်ာက္စမ္းသည္လူကို ေမြးသည္။ လူသည္ ေက်ာက္စိမ္းကို ေမြးသည္။ ေက်ာက္စိမ္းတြင္ ဝိညဥ္ရွိသည္။ ထိန္ခ်ဴန္းတြင္ ေက်ာက္စိမ္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အဆိုမ်ားလြန္းလွသည္။ သို႔ေသာ္ေက်ာက္စိမ္းသည္ လူကိုေမြးသည္။  လူသည္ ေက်ာက္စိမ္းကို ေမြးသည္။ ဟူေသာအဆိုကို အားလံုးက လက္ခံၿပီးသားျဖစ္သည္။ ေက်ာက္စိမ္းနတ္ရည္ကုထံုးသည္ လူ႔ခႏၶာကိုယ္၏ အဓိက အေၾကာအဆစ္မ်ား၏ အေနအထားအရ ေက်ာက္စိမ္းကိရိယာမ်ားကို ျပဳလုပ္ၿပီး  ပုလဲစမ္းမွစမ္းေရထဲသို႔ ထည့္စိမ္ျခင္းျဖင့္အပူေပးၿပီး တစ္ကိုယ္လံုးကို ႏွိပ္သည္။ ေသြးလည္ပတ္မႈကို ေကာင္းမြန္ေစၿပီး ၾကြက္သားနာက်င္ျခင္း၊ အေရျပားေလွ်ာ့ရဲျခင္း၊ ေျခာက္ေသြ႕ျခင္း၊ ပင္ပန္းျခင္းတို႔ကို သက္သာေစသည္။ မ်က္စိႏွင့္ ႏွလံုးအတြက္ ထူးျခားေသာေကာင္းက်ိဳးမ်ားရွိသည္။

 

          ေျဖေလွ်ာ့နည္းကုထံုး။ နံ႔သာကုထံုးဆရာက ေျဖေလွ်ာ့ေသာကုထံုးလက္ကြက္ျဖင့္ တစ္ကိုယ္လံုးကို ကုထံုးလုပ္သည္။ လူကို ဖိအားေလွ်ာ့ခ်ျခင္း၊ ပင္ပန္းမႈသက္သာေစျခင္း၊ အေၾကာအဆစ္မ်ားကိုေဖာက္ေပးျခင္း စေသာက်န္းမာေရးဂရုျပဳ အာနိသင္ရွိသည္။

 

          ေရပူစမ္းမီးေတာင္ေက်ာက္ ေျခေထာက္ကုထံုး။ ပင္လယ္ပူတြင္သာရွိေသာ စမ္းေရပူ(ေရႊရည္)ျဖင့္ ေျခေထာက္ကို ၁၅မိနစ္ခန္႔စိမ္သည္။ ထို႔ေနာက္ မီးေတာင္ေပါေလာေပၚေက်ာက္ျဖင့္ ေျခေထာက္ကို ႏွိပ္ပါ။ တခ်ိန္တည္းမွာပင္ ေျခေထာက္မွ အခြံမာမ်ားကိုလည္း ဖယ္ထုတ္ႏိုင္သည္။ အပင္အဆီႏွင့္ တြဲၿပီး ေျခေထာက္ကို ကုထံုးလုပ္ပါ။

 

          မီးေတာင္ရြံ႕အေရျပား။ မီးေတာင္ထုတ္လႊတ္ေသာေခ်ာ္ရည္မ်ားသည္ ႏွစ္ေပါင္းေသာင္းခ်ီၾကာခဲ့ၿပီးေနာက္ အနည္က်ျဖစ္ေပၚလာေသာ ရြံ႕ကို စမ္းေရပူႏွင့္ေရာၿပီး ကိုယ္ေပၚတြင္လိမ္းပါ။ အေရျပားလွေစၿပီး ခႏၶာကိုယ္တြင္း သံသရာကို ျမန္ေစမည္။

 

          မီးေတာင္ေက်ာက္ျဖင့္ ေျခေထာက္ကုထံုး။ မီးေတာင္ေက်ာက္ျဖင့္ ေျခေထာက္ကုထံုးသည္ ထိန္ခ်ဴန္း၏ မီးေတာင္ေက်ာက္ျဖင့္ ေျခေထာက္ကို ႏိွပ္သည္။ အခြံမာမ်ားကို လည္းဖယ္ရွားသည္။ ထို႔ေနာက္ ေျခေထာက္ကို အပင္အဆီလိမ္းၿပီး ကုထံုးလုပ္သည္။

 

          ေက်ာကုန္းတိုက္ျခင္း။ အေရျပားျပင္ေပၚမွ အညစ္အေၾကးမ်ားကို ဦးစြာဖယ္ရွားသည္။ အႏွိပ္လက္ကြက္ျဖင့္တြဲ၍ အေၾကာ၊ အဆစ္၊ အဆစ္ေနရာတို႔ကို ကုထံုးလုပ္သည္။ ခႏၶာကိုယ္က စမ္းေရပူထဲမွ မင္နရယ္ဓာတ္ကို ပိုမိုစုပ္ယူႏိုင္မည္။

 

          ေရခြက္ စုပ္ျခင္း။ အနီးပတ္ဝန္းက်င္ရြာမ်ားမွ ေမႊးမွ်င္ဝါးကို ဝါးဆစ္ခြက္ျဖစ္ေအာင္လုပ္ၿပီး 80ရွိေသာ စမ္းေရပူထဲ ထည့္စိမ္ၿပီး ပူလွ်င္ပြ ေအးလွ်င္ က်ံဳ႕ေသာဂုဏ္သတၱိျဖင့္ လူ႔ခႏၶာကိုယ္မွ အဓိကအေၾကာေနရာမ်ားတြင္ ကပ္ၿပီးစုပ္ထားေစသည္။ အေၾကာအဆစ္မ်ားကိုေဖာက္ေပးျခင္း၊ ရာသီလာခ်ိန္တြင္ ေႏြးေထြးေစၿပီး အေအးဓာတ္ကို ဖယ္ရွားေပးသည္။ ပင္ပန္းမႈကို သက္သာေစသည္။ လူ႔ခႏၶာကိုယ္မွ အစိုဓာတ္၊ အေအးဓာတ္မ်ားကို အျပင္သို႔ စုပ္ထုတ္ေပးသည္။ ဒူလာေရာဂါ၊ ပခံုးတဝိုက္ေရာင္ျခင္း စသည္တို႔ကို ကုသႏိုင္သည္။ တခ်ိန္တည္းမွာပင္ အေရျပား၏ ေခၽြးေပါက္မ်ားကို ခ်ဲ႕ေပးၿပီး လူ႔ခႏၶာကိုယ္ကို စမ္းေရပူထဲမွ မင္နရယ္ဓာတ္မ်ားကို ပိုမိုစုပ္ယူႏိုင္ေစသည္။

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

အမွတ္အသား အုပ္ေဆာင္းပါးမရွိအမွတ္အသား

အေပၚသို႔ပုိ႔

ေအာက္ခ်နင္း

အြန္လိုင္းမိတ္ေဆြ၏ေဝဖန္စာ

ေဝဖန္စာ၏စာသား:
【အြန္လိုင္းမိတ္ေဆြမ်ား၏ ေဝဖန္မႈသည္ ၎၏ကိုယ္ပိုင္အျမင္ကို ေဖာ္ျပျခင္းသာျဖစ္သည္။ကၽြႏု္ပ္ တို႔ဝက္ဆိုက္မွ ၎၏အျမင္ကိုသေဘာတူျခင္း၊ ၎ေျပာဆိုသည္မ်ားကို သက္ေသလုပ္ေပးေနျခင္း မဟုတ္ပါ။】