ေရပူစမ္းစားေသာက္ဖြယ

စာေရးသူ:ကၽြႏု္ပ္တို႔ဝက္ဆိုက္မွ မူပိုင္ဖန္တီးထား လာေရာက္ဖတ္႐ႈေသာအႀကိမ္ေရ:  ေဝဖန:()
အုပ္

           ယူနန္ထိန္ခ်ဴန္းဟင္းလ်ာမ်ားသည္ အရသာမွန္ၿပီး အေသးစိတ္ခ်က္ျပဳတ္ထားသည္။အနံ႔၊ အရသာ၊ အေရာင္အဆင္းႏွင့္ျပည့္စံုျခင္း၊ အရသာမ်ားျပားျခင္းတို႔ကို အေလးထားပါ သည္။ ယူနန္ နာမည္ႀကီးဟင္းလ်ာမ်ားသည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ ဤေနရာမွ ထြက္ေပၚ လာျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္မွ ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားအားလံုး ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ၾကသည္။ ၁၉၈၀ အေစာပိုင္းကာလကတည္းကပင္ ကူမင္းၿမိဳ႕ နာမည္ႀကီး ထိန္ခ်ဴန္းဟင္းလ်ာတစ္မယ္ျဖစ္ေသာ“တာ့က်ိဳ႕ၾက”ကို စားသံုးသူမ်ား လြန္စြာ ႏွစ္သက္ခဲ့ ၾကသည္။

တိုင္ပံုအဆစ္

           စားဖိုမွဴးသည္ မီးေတာင္ဘူမိေျမတြင္  ေပါက္ေသာအစားအစာစိမ္းမ်ားကို ခ်က္နည္းေပါင္းစံုျဖင့္  ခ်က္ျပဳတ္ၿပီး ထိန္ခ်ဴန္းမီးေတာင္႐ႈခင္းဇံု၏ သဘာဝအလွွ“တိုင္ပံုအဆစ္” ပံုေဖာ္ထားသည္။ ရသာစံုၿပီး အစစ္ႏွင့္တူသည္။ တိုင္ပံုအဆစ္သည္ မီးေတာင္မွ ေခ်ာ္ရည္မ်ားထုတ္လြတ္စဥ္ ထြက္ရွိေသာေခ်ာ္ရည္မ်ားသည္ ေျမျပင္တြင္ခဲသြားၿပီးေနာက္ ျဖစ္ေပၚလာေသာတိုင္ပံုအဆိုင္အခဲျဖစ္သည္။  ဘူမိေဗဒအရ တိုင္ပံုအဆစ္ဟု  ေခၚသည္။

မီးေတာင္ပင္လယ္ပူ

          ထိန္ခ်ဴန္းရုိးရာနာမည္ႀကီးဟင္းလ်ာ ေျမအိုးေဟာ့ေပါ့ကို စားဖိုမွဴးက နဂိုရုိးရာကို အေျခခံ၍ အနည္းငယ္ျပဳျပင္ကာခ်က္ျပဳတ္ထားေသာဟင္းရည္ႏွင့္ သဘာဝ ေပါက္စားပင္ မ်ား၊  မိႈမ်ားစသည္တို႔ပါဝင္သည္။မီးေတာင္ကဲ့သို႔ပံုစံရွိၿပီး ပင္လယ္ပူကဲ့သို႔ အဓိပၸာယ္ သက္ေရာက္သည္။ထို႔ေၾကာင့္ “မီးေတာင္ပင္လယ္ပူ”ဟု အမည္တြင္သည္။

သစ္ပင္ေပၚတက္ၿပီးငါးဖမ္း

          ထိန္ခ်ဴန္းျပင္းလန္ျမစ္ထဲတြင္  သစ္ပင္ေပၚတက္တတ္ေသာ ငါးတစ္မ်ိဳးရွိပါသည္။ ထိန္ခ်ဴန္းမွ တန္ဖိုးႀကီးသစ္မ်ားျဖင့္ ပံုစံဆန္းျပားေသာပန္းကန္ခြက္ေယာက္မ်ားျပဳလုပ္ၿပီး ငါးဟင္းထည့္စားသည္။  ငါး၏အသားမွာ အလြန္လတ္ဆတ္ခ်ိဳၿမိန္ၿပီး ၎ခ်က္ျပဳတ္နည္း မွာ  အဓိပၸာယ္ျပည့္နက္ ေနသည္

စုတ္တံျဖင့္ ပန္းခ်ီေရးခ်ယ္

ထိန္ရက္ေဒသမွ စတင္ၿပီး ေရွးပထဝီဝင္ပညာရွင္ ရွီရွာခက္က မီးေတာင္ပင္လယ္ပူ  အလွအားေရးဆြဲျခင္းကို ကိုးကားထားသည္။  ထိန္ခ်ဴန္းေဒသမွထြက္ေသာ မွ်စ္၊ စား ေသာက္ကုန္တို႔ကို ေရြးသံုးထားသည့္အျပင္ စာဖိုမွဴးကထည့္ရန္ ပန္းကန္ကိုလည္း တမူထူးျခားေအာင္ေရြးခ်ယ္ထားသည္။ နာမည္ႀကီးသစ္ျဖင့္ျပဳလုပ္ထားေသာ စုတ္တံျဖင့္ ခ်ိတ္ကာထည့္ထားသည္။  အရသာစံုၿပီး လူကို အျမင္ဆန္းသစ္ေစသည္။

          ပူျပင္းေသာ မီးေတာင္ေက်ာက္ႏွင့္ ေက်ာက္အိုးထဲသို႔  ေတာၾကက္ဥအရည္ႏွင့္ အဆာပလာမ်ားသြန္ထည့္။ အသံ၊ အေရာင္၊ အရသာေကာင္းႏွင့္ျပည့္စံုေသာ အစားအစာ ကို အခုခ်က္ အခုက်က္။  တမ်ိဳးတဖံု ဆန္းသစ္ေနသည္။

မီးေတာင္ကန္ ေရဘဲခ်က္

          ကမၻာေပၚတြင္ အလြန္ရွားပါးေသာ အက္စစ္ဓာတ္ မီးေတာင္ကန္တြင္  ႀကီးျပင္းလာေသာေရဘဲကို  အဓိကသံုးၿပီး ေဒသထြက္မိႈ၊မွ်စ္ စသည့္တို႔ကို  ထည့္၍ခ်က္ထားသည္။ ဘဲသားကေမႊး၊ဟင္းရည္ကေမႊး၊အရသာကခ်ိဳ။

          ထိန္ခ်ဴန္းမီးေတာင္ပင္လယ္ပူသည္ ကမၻာေက်ာ္ၿပီး၊ ထိန္ခ်ဴန္းအစားအစာမွာလည္း လူ႔ေလာက၏ထူးျခားေသာ စားေကာင္းေသာက္ဖြယ္မ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။  ထိန္ခ်ဴန္း၏ ထူးျခားေသာစားေကာင္းေသာက္ဖြယ္မ်ားထဲတြင္ ဆန္ေခါက္ဆြဲမွာ နာမည္ႀကီးပစၥည္းျဖစ္ ေနၿပီ။ ထိန္ခ်ဴန္းအစားအစာလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးက ထိန္ခ်ဴန္းဆန္ေခါက္ဆြဲ၏ အရည္အေသြး ႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈကို အဆင့္ျမင့္တင္ခဲ့ရာ “ေရဆူအိုးႀကီး”တံဆိပ္ ထိန္ခ်ဴန္းဆန္ေခါက္ဆြဲကို တီထြင္ခဲ့သည္။  ဤထိန္ခ်ဴန္းအစားအစာလုပ္ငန္းရွင္က “ေရဆူအိုးႀကီး”ဆန္ေခါက္ဆြဲ သည္  အလယ္ပိုင္းေဒသအစားအစာအရသာ၊ အေနာက္ေတာင္ပိုင္းေဒသအစားအစာ အရသာႏွင့္ ထိန္းခ်ဴန္းတြင္သာရွိေသာ ရပ္ေဝးေရာက္တရုတ္လူမ်ိဳးအစားအစာအရသာႏွင့္ ေခတ္သစ္စားေသာက္ပံုအရသာတို႔ကို ေပါင္းစပ္ထားသည္။ ဥပမာ“ေရဆူအိုးႀကီး”၏ ဟင္းရည္မွာ ၾကည္လင္ၿပီးခ်ိဳၿမိန္သည္။  အီလည္းမအီပါ။  “တြဲဖက္ဟင္းလ်ာပြဲ”မ်ားတြင္ ငရုတ္ဆီမိႈသုပ္၊  ထိန္ခ်ဴန္းမုန္ညင္းခ်ဥ္၊  မီးတြင္းအသား၊  သလင္းခဲတို႔ပါရွိသည္။ “ေရဆူအိုးႀကီး” ဆန္ေခါက္ဆြဲသည္  ၿမီးရွည္ႏွင့္  မတူညီပါ။ အရသာပိုဝင္သည္။  ဂ်ံဳေခါက္ဆြဲႏွင့္လည္း မတူညီပါ။ အခ်က္ခံၿပီး မၿပဲပါ။ “ေရဆူအိုးႀကီး”သည္ လ်င္ျမန္စြာ စားႏိုင္ေသာ အစားအစာအျဖစ္ လက္ေတြ႔ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ၿပီ။ စည္းစနစ္ရွိေသာ ထုတ္လုပ္မႈပရုိစီဂ်ာရွိၿပီး  တစ္မိနစ္အတြင္း စားသံုးႏိုင္သည္။

၁။ ေရဆူအိုးႀကီးစားေသာက္ဆိုင

          ေရဆူအိုးႀကီးစားေသာက္ဆိုင္သည္ ႐ႈခင္းဇံုတြင္းရွိ ေတာေတာင္မ်ားၾကားတြင္ တည္ရွိသည္။ ပတ္ဝန္းက်င္သာယာလွပၿပီး ေက်းငွက္တြန္သံမ်ား၊ ပန္းရနံ႔ေမႊးမ်ားျဖင့္ ျပည့္နက္ေနသည္။ ကမၻာႀကီး၏အျပင္ဘက္တြင္ ရွိေသာ မက္မြန္ပင္မ်ားျဖင့္ ျပည့္နက္ေန ေသာ ေပ်ာ္စရာနယ္ေျမကဲ့သို႔ျဖစ္ေနသည္။ ဤေနရာတြင္ လူႀကီးမင္းသည္ ထိန္ခ်ဴန္း စားဖြယ္မ်ားကို စားေသာက္ႏိုင္ၿပီး ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ေကာင္းမြန္ေသာအထူးဝန္ေဆာင္မႈကိုလည္း ခံစားႏိုင္ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ လူႀကီးမင္းအတြက္ စားဖြယ္စံုမ်ားစီစဥ္ေပးသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏႐ႈခင္းကို  ျမင္ႏိုင္ေသာ VIP ခန္းခုနစ္ခန္းတြင္ ေသသပ္ေကာင္းမြန္ေသာအိမ္မႈ အထိန္းေတာ္ စီစဥ္ေပးထားသည္။ လူႀကီးမင္းအား ႀကီးျမတ္ေသာစားေသာက္မႈ အေတြ႔အႀကံဳကို   ေပးႏိုင္သည္။  တခ်ိန္တည္းမွာပင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ တမူထူးျခားေသာ ေရဆူအိုးဆန္ေခါက္ဆြဲဘားေကာင္တာကို စီစဥ္ထားသည္။ လူႀကီးမင္းကိုယ္တိုင္ ေရဆူအိုးႀကီး၏ ေပ်ာ္ရႊင္မႈကို ခံစားႏိုင္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ လူႀကီးမင္းကစားေပ်ာ္ပါး ၿပီးေနာက္ လူႀကီးမင္းအတြက္  အဆင္ေျပၿပီးျမန္ဆန္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ဂ႐ုစိုက္မႈကို ေပးႏုိင္သည္။ အကယ္၍ လူႀကီးမင္းက မိသားစုလိုက္ေပ်ာ္ပြဲစားထြက္သည္ဆိုပါက ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္  လူႀကီးမင္း၏မိသားစုဝင္မ်ားအား  ပုဂၢိဳလ္အလိုက္ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ေသာ ေရပူစမ္းအစားအစာမ်ားကို စီစဥ္ေပးသည္။ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ေခတ္မီၿပီး အမ်ိဳးမ်ိဳး အသံုးျပဳ ႏိုင္ေသာခန္းမႀကီးသည္ လူ ၃၀၀ခန္႔တၿပိဳင္နက္စားေသာက္ရန္ ဝင္ဆန္႔သည္။ စားေသာက္ ယင္း  သီခ်င္းမ်ား၊  အကမ်ားျဖင့္လည္း ေဖ်ာ္ေျဖႏိုင္သည္။  ခရီးသြားအဖြဲ႔မ်ားက စားေသာက္ဖြယ္မ်ားကို လာေရာက္မွာယူရန္ ဖိတ္ေခၚႀကိဳဆိုပါသည္။

ဖုန္းအမွတ္။ စားေသာက္က႑ေအာ္ပေရတာ  (၀၈၇၅)၅၈၆၈၈၉၈

အခ်ိန္။ ၉း၃၀-၂၁း၀၀

ေနရာ။ ႐ႈခင္းဇံုလက္မွတ္ေရာင္းေကာင္တာေဘး။

စားဖိုမွဴးအဖြဲ႔၏အဆင့္။ တရုတ္အစားအစာျဖင့္ တရုတ္ျပည္၏အထူးအဆင့္ နာမည္ႀကီး စားဖိုမွဴး၊ ယူနန္ျပည္နယ္နာမည္ႀကီးစားဖိုမွဴး၊ ထိန္ခ်ဴန္းခ႐ိုင္နာမည္ႀကီးစားဖိုမွဴး။

ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းကန္႔သတ္ခ်က္။ ေဆးလိပ္ေသာက္ေသာဧည့္သည္ႏွင့္ ေဆးလိပ္  မေသာက္ေသာဧည့္သည္ကို တၿပိဳင္နက္ဧည့္ခံႏိုင္သည္ 

          ဧည့္သည္ေတာ္မ်ား ေရဆူအိုးႀကီး ေရပူစမ္းစားေသာက္ဆိုင္တြင္ စားေသာက္ႏိုင္ပါသည္။  စားဖိုမွဴးခ်ဳပ္ Zhang Xiaojian မွ ခ်က္ျပဳတ္ေသာ စားေကာင္းေသာက္ဖြယ္မ်ားကို စားသံုးႏိုင္သည္။  Zhang Xiaojian သည္ စီခၽြမ္းဟင္းလ်ာ၊ယူနန္ဟင္းလ်ာအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ထိန္ခ်ဴန္း ေဒသအရသာဟင္းလ်ာတို႔ကို အထူးကၽြမ္းက်င္သည္။ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ား ကၽြႏ္ုပ္တို႔ဆိုင္မွ ေရႊတံဆိပ္အထူးစားေသာက္ဖြယ္ ေရဆူအိုးႀကီးဆန္ေခါက္ဆြဲႏွင့္ ေရပူစမ္းအစားအစာမ်ားကို မလြဲမေသြစားသံုးသြားၾကပါ။ ႐ႈခင္းကို ျမင္ႏိုင္ေသာ စားေသာက္ခန္း၏ ေႏြးေထြးေသာပတ္ဝန္းက်င္တြင္ စားေကာင္းေသာက္ဖြယ္မ်ားႏွင့္ သဘာဝ႐ႈခင္းကို ေပါင္းစပ္ၿပီးခံစားရေသာ အေတြ႔အႀကံဳမွာ အလြန္ရခဲသည္။

၂။ က်န္းမာေရးဂ႐ုျပဳခန္း ေရပူစမ္းစားေသာက္ဆိုင္။

အခ်ိန္။ ၇း၃၀-၂၃း၀၀

ေနရာ။ ပင္လယ္ပူ႐ႈခင္းဇံု က်န္းမာေရးဂ႐ုျပဳခန္း ခန္းမဒုတိယထပ္။

စားဖိုမွဴးအဖြဲ႔၏အဆင့္။ တရုတ္အစားအစာျဖင့္ တရုတ္ျပည္၏အထူးအဆင့္ နမည္ႀကီး  စားဖိုမွဴး၊ ယူနန္ျပည္နယ္နမည္ႀကီးစားဖိုမွဴး၊  ထိန္ခ်ဴန္းခ႐ိုင္နမည္ႀကီးစားဖိုမွဴး။

ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းကို ကန္႔သတ္ မထားပါ။

ဧည့္သည္ေတာ္မ်ား က်န္းမာေရးဂ႐ုျပဳခန္း ေရပူစမ္းစားေသာက္ဆိုင္တြင္ စားေသာက္ႏိုင္ပါသည္။ ကၽြမ္းက်င္ေသာစားဖိုမွဴးမွခ်က္ျပဳတ္ေသာ ေရပူစမ္းနံနက္စာ၊ ေန႔လယ္စာႏွင့္ ညစာတို႔ကို  စားသံုးႏိုင္သည္။ စီခၽြမ္းဟင္းလ်ာ၊ယူနန္ဟင္းလ်ာအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ထိန္ခ်ဴန္း ေဒသအရသာဟင္းလ်ာတို႔ကို အထူးကၽြမ္းက်င္သည္။ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ား ကၽြႏ္ုပ္တို႔ဆိုင္မွ ေရႊတံဆိပ္အထူးစားေသာက္ဖြယ္ ေရဆူအိုးႀကီးဆန္ေခါက္ဆြဲႏွင့္ ေရပူစမ္းအစားအစာ မ်ားကို မလြဲမေသြစားသံုးသြားၾကပါ။႐ႈခင္းကိုျမင္ႏိုင္ေသာစားေသာက္ခန္း၏ ေႏြးေထြးေသာ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ စားေကာင္းေသာက္ဖြယ္မ်ားႏွင့္သဘာဝ႐ႈခင္းကို ေပါင္းစပ္ၿပီးခံစားရ ေသာအေတြ႔အႀကံဳမွာ အလြန္ရခဲသည္။

၃။ မိန္းမေခ်ာကန္ေရပူစမ္းစားေသာက္ဆိုင္။

အခ်ိန္။ ၈း၀၀-၂၁း၀၀

ေနရာ။ ပင္လယ္ပူ႐ႈခင္းဇံု မိန္းမေခ်ာကန္ဟိုတယ္ ေျမညီထပ္ခန္းမ။

စားဖိုမွဴးအဖြဲ႔၏အဆင့္။တရုတ္အစားအစာျဖင့္ တရုတ္ျပည္၏အထူးအဆင့္ နာမည္ႀကီး စားဖိုမွဴး၊  ယူနန္ျပည္နယ္နမည္ႀကီးစားဖိုမွဴး၊  ထိန္ခ်ဴန္းခ႐ိုင္နမည္ႀကီးစားဖိုမွဴး။

ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းကို  ကန္႔သတ္မထားပါ။

ဧည့္သည္ေတာ္မ်ား မိန္းမေခ်ာကန္ ေရပူစမ္းစားေသာက္ဆိုင္တြင္ စားေသာက္ႏိုင္ပါသည္။ ကၽြမ္းက်င္ေသာစားဖိုမွဴးမွ ခ်က္ျပဳတ္ေသာ ေရပူစမ္းနံနက္စာ၊ ေန႔လယ္စာ ေရပူစမ္းစားဖြယ္စံုႏွင့္ ညေနစာေရပူစမ္းစားဖြယ္စံုတို႔ကို စားသံုးႏိုင္ပါသည္။ စီခၽြမ္း ဟင္းလ်ာ၊ ယူနန္ဟင္းလ်ာအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ထိန္ခ်ဴန္းေဒသအရသာဟင္းလ်ာတို႔ကို အထူး ကၽြမ္းက်င္သည္။ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ား ကၽြႏ္ုပ္တို႔ဆိုင္မွ ေရပူစမ္းအစားအစာမ်ားကို မလြဲမေသြ  စားသံုးသြားၾကပါ။ စားေသာက္ဆိုင္၏ ေႏြးေထြးေသာပတ္ဝန္းက်င္တြင္ စားေကာင္းေသာက္ဖြယ္မ်ားႏွင့္သဘာဝ႐ႈခင္းကို ေပါင္းစပ္ၿပီးခံစားရေသာ အေတြ႔အႀကံဳမွာ အလြန္ရခဲသည္။

၄။ ေက်ာက္စိမ္းေရပူစမ္း က်န္းမာေရးဂ႐ုျပဳစားေသာက္ဆိုင္။

ေနရာ။ ပင္လယ္ပူ႐ႈခင္းဇံု ကားပါကင္ဘယ္ဘက္ ေက်ာက္စိမ္းေရပူစမ္းဟိုတယ္ ေျမညီထပ္

စားဖိုမွဴးအဖြဲ႔၏အဆင့္။တရုတ္အစားအစာျဖင့္ တရုတ္ျပည္၏အထူးအဆင့္ နာမည္ႀကီး စားဖိုမွဴး၊  ယူနန္ျပည္နယ္နမည္ႀကီးစားဖိုမွဴး၊  ထိန္ခ်ဴန္းခ႐ိုင္နမည္ႀကီးစားဖိုမွဴး။

ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းကို  ကန္႔သတ္  မထားပါ။

          ဧည့္သည္မ်ား ေက်ာက္စိမ္းေရပူစမ္းရွိ က်န္းမာေရးဂ႐ုျပဳစားေသာက္ဆိုင္တြင္  စားေသာက္ႏိုင္ပါသည္။ အေ႐ွ႕တိုင္းႏွင့္အေနာက္တိုင္းမွ စာဖိုမွဴးမ်ားက ခ်က္ျပဳတ္ထား ေသာက်န္းမာေရးဂ႐ုျပဳေရပူစမ္းနံနက္စာ၊ ေန႔လယ္စာေရပူစမ္းစားဖြယ္စံုႏွင့္ ညစာေရပူစမ္းစားဖြယ္စံုတို႔ကို  စားသံုးႏိုင္သည္။  ဧည့္သည္ေတာ္မ်ား ကၽြႏ္ုပ္တို႔ဆိုင္မွ က်န္းမာေရး ဂ႐ုျပဳေရပူစမ္းအစားအစာမ်ားကို မလြဲမေသြစားသံုးသြားၾကပါ။ စားေသာက္ဆိုင္၏ ေႏြးေထြးေသာပတ္ဝန္းက်င္တြင္ စားေကာင္းေသာက္ဖြယ္မ်ားႏွင့္ သဘာဝ႐ႈခင္းကို ေပါင္းစပ္ၿပီး ခံစားရေသာ အေတြ႔အႀကံဳမွာ အလြန္ရခဲသည္။

၅။ ေရခ်ိဳးဂူေျမပူစားေသာက္ဆိုင္။

ေနရာ။ ပင္လယ္ပူ႐ႈခင္းဇံု ေရခ်ိဳးဂူလုပ္ငန္းဌာန ေျမညီထပ္။

ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းကို  ကန္႔သတ္  မထားပါ။

          ဧည့္သည္မ်ားေရခ်ိဳးဂူမွ ေရပူစမ္းကိုခံစားၿပီးလွ်င္ ေက်ာက္စိမ္းေရပူစမ္းစားေသာက္ဆိုင္သို႔ ပင္လယ္ပူ၏ေျမပူအေငြ႔ျဖင့္ေပါင္းထားေသာ ေျမပူအစားအစာကို သြားေရာက္  သံုးေဆာင္ႏိုင္ပါသည္။ ေတာၾကက္ဥ၊ ေျမပဲ၊ ၾကက္ေပါင္း၊ ယူနန္ထြက္အာလူးအေသး စသည္တို႔ ပါဝင္သည္။ ေျမပူအေငြ႔ျဖင့္ ေပါင္းထားေသာ အစားအစာမ်ားထဲတြင္ မင္နရယ္ဓာတ္မ်ားပါဝင္သည္။ စားသံုးၿပီးလွ်င္ ခႏၶာကိုယ္အရည္အေသြးကို လွပေစၿပီး အစာေခ်လမ္းေၾကာင္းကို သန္မာေစၿပီး အဟာရကို ပိုမိုစုပ္ယူႏိုင္သည္။  ဤအရာသည္ နတ္ျပည္တြင္သာရွိသင့္ၿပီး လူ႔ျပည္တြင္စားရခဲသည္။

 

 

 

 

 

 

အမွတ္အသား အုပ္ေဆာင္းပါးမရွိအမွတ္အသား

အေပၚသို႔ပုိ႔

ေအာက္ခ်နင္း

အြန္လိုင္းမိတ္ေဆြ၏ေဝဖန္စာ

ေဝဖန္စာ၏စာသား:
【အြန္လိုင္းမိတ္ေဆြမ်ား၏ ေဝဖန္မႈသည္ ၎၏ကိုယ္ပိုင္အျမင္ကို ေဖာ္ျပျခင္းသာျဖစ္သည္။ကၽြႏု္ပ္ တို႔ဝက္ဆိုက္မွ ၎၏အျမင္ကိုသေဘာတူျခင္း၊ ၎ေျပာဆိုသည္မ်ားကို သက္ေသလုပ္ေပးေနျခင္း မဟုတ္ပါ။】