ေရစိမ္ခ်ိဳးခန္း SPA

စာေရးသူ:ကၽြႏု္ပ္တို႔ဝက္ဆိုက္မွ မူပိုင္ဖန္တီးထား လာေရာက္ဖတ္႐ႈေသာအႀကိမ္ေရ:  ေဝဖန:()
အုပ္

          ေတာေတာင္စိမ္းစိမ္း ပတ္လည္ဝန္းရံထားေသာ ေရခ်ိဳးဂူထဲတြင္  ပံုစံကြဲျပားျခားနား ေသာအဆင္႔ျမင္႔ ေရစိမ္ခ်ိဳးရန္ အခန္း——ထန္ဝူ ေရစိမ္ခ်ိဳးခန္း ၄ ခန္းရွိသည္။ ေရစိမ္ခ်ိဳးခန္း ၏အျပင္ပိုင္းကို   ေရွးက်ေသာ ဂ်ပန္ျခံဝန္းပံုစံ  ျပင္ဆင္ထားသည္။   လူကို ဆိတ္ၿငိမ္ၿပီး သက္ေတာင္႔သက္သာရွိေစသည္။  ေရစိမ္ခ်ိဳးခန္းအတြင္း၌  သန္႔စင္ခန္း ၊   နားေနခန္း ၊ အိပ္ခန္းႏွင္႔ လွ်ပ္စစ္အသံုးအေဆာင္ပစၥည္း ျပည္႔စံုစြာ ရွိသည္။  ၂၀၀၈ခုႏွစ္ ေရစိမ္ခ်ိဳးခန္း ကို   အပန္းေျဖခရီးသြား  ေရပူစမ္းအရည္အေသြးအဖြဲ႔မွ  အယ္ကာလင္းဘိုင္ကာပြန္နိပ္ (Alkaline bicarbonate) ကန္အျဖစ္  အသိအမွတ္ျပဳခဲ႔သည္။

 

          ေရစိမ္ခ်ိဳးခန္းတြင္  သင္သည္    ႀကီးျမတ္ေသာ  ကိုယ္ေရးလွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္ရွိေသာ ကၽြမ္းက်င္အိမ္မႈ  အထိန္းေတာ္ဝန္ေဆာင္မႈကို  လက္ေတြ႔ခံစားႏိုင္သည္။  ေရစိမ္ခ်ိဳးခန္း တြင္  သင္သည္  လူ႔ဘဝ၏အဓိပၸာယ္အမွန္ကို  သိရွိနားလည္လာမည္။   ၿမိဳ႕ျပ၏ဆူညံ ႐ႈပ္ေထြးမႈမွ ကင္းေဝကာ သဘာဝ၏ရင္ခြင္ထဲသို႕ ျပန္လာၿပီး သင္႔အား  ကမၻာႀကီး၏ အရွင္ သခင္ျဖစ္ေစမည္။  သင္အား ႏွစ္ေယာက္တည္းသာရွိေသာ ကမၻာ၏ေႏြးေထြးမႈႏွင္႔ ကဗ်ာ ဆန္မႈကို ခံစားေစမည္။  ေခ်ာေမြ႔ေသာ စမ္းေရပူထဲတြင္  ေရစိမ္ခ်ိဳးၿပီး ေန႔ဘက္တြင္  သင္ သည္  ၿငိမ္႔ေညာင္းညင္သာေသာ  SPA ေတးသံကို   ေခါင္းအံုးအျဖစ္  မွီၿပီး  အိပ္မည္။သဘာဝ၏အလွတရားကို တေမ႔တေမာၾကည္႔႐ႈႏိုင္ၿပီး  သစ္ေတာစိမ္း၏အနံ႔ႏွင္႔  ပန္းေမႊး ရနံ႔သင္းသင္းေလးပ်ံ႕ေနေသာ ေရစိမ္ခ်ိဳးခန္းတြင္ကၽြမ္းက်င္ေသာကုထံုးဆရာမ်ား၏ဂ႐ုစိုက္ ျပဳစုမႈကို  ခံစားႏိုင္သည္။  ညဘက္တြင္ ပုရစ္မ်ားအခ်င္းခ်င္းတိုက္ခိုက္သံကို နားေထာင္ ယင္း ငယ္ငယ္တုန္းက ေပ်ာ္စရာအတိတ္မ်ားကို  ျပန္လည္သတိရႏိုင္သည္။  သင္သည္ ဘာမွ မလုပ္ဘဲ   ေမြးကင္းစကေလးေလးတစ္ေယာက္လို   ျဖဴေဖြးေနေသာလေရာင္၏ ညင္သာစြာ  အိပ္ေပ်ာ္သြားႏိုင္သည္။ စိတ္ကို သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင္႔ တစ္သားတည္း ျဖစ္ေအာင္ လႊတ္ေပးလိုက္ပါ။

 

          ေရစိမ္ခ်ိဳးခန္းတြင္ အစအဆံုးအိမ္မႈအထိန္းေတာ္စနစ္ကို က်င္႔သံုးသည္။  သင္႔အားႀကီးျမတ္ၿပီး ကိုယ္ေရးလွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္ရွိေသာ ခံစားမႈအျပည္႔ေပးမည္။  ေရစိမ္ခ်ိဳးေသာအဆင္႔ မွာ “ေႏြးေထြးမႈသံုးခု”ဟူ၍ ရွိသည္။ ပထမေႏြးေထြးမႈ(မိနစ္ ၃ဝ)က  ေခ်ာေမြ႔ေသာစမ္းေရပူ ထဲတြင္  သင္၏ေသြးမ်ားသည္  ခႏၶာကိုယ္အတြင္း၌  ျပန္လည္ေနရာခ်ထားမည္။  ေရ၏ ေဖာ႔အားႏွင္႔  အပူေၾကာင္႔  ၾကြက္သား၏ဆြဲဆန္႔ႏႈန္းကို  ေလွ်ာ႔ခ်ၿပီး  ခႏၶာကိုယ္ရွိ ဆဲလ္ အားလံုးကို  လံုးဝေျဖေလွ်ာ႔ေစသည္။   ေရစိမ္ၿပီးလွ်င္   ၿငိမ္႔ေညာင္းသာယာေသာ SPAေတးသံကို  နားေထာင္ယင္း သစ္သီးလက္ဖက္ရည္ကို  ေသာက္သံုးႏိုင္သည္။ ပင္လယ္ပူတြင္သာရွိေသာ ေျမပူအစားအစာ၊ သစ္သီးပြဲတို႔ျဖင္႔ ခႏၶာကိုယ္၏ေရဓာတ္ကို   ျပန္ျဖည္႔ႏိုင္ သည္။ ေျခေထာက္ကို  မီးေတာင္ေက်ာက္ျဖင္႔  ကုထံုးနည္းလုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္။ ဒုတိယ ေႏြးေထြးမႈ(၁၅မိနစ္)က စမ္းေရပူထဲတြင္ မင္နရယ္ဓာတ္ အမ်ားအျပားပါဝင္ေသာေၾကာင္႔ ခႏၶာကိုယ္တစ္ခုလံုး ေျဖေလွ်ာ႔ၿပီးေနာက္ ေရျပန္စိမ္လွ်င္ ေရထဲမွ မင္နရယ္ဓာတ္ကို အျပည္႔ အဝ စုပ္ယူႏိုင္သည္။  ေသြးထဲမွ သတၱဳဓာတ္ပါဝင္ႏႈန္းကို ပိုမ်ားေစသည္။ တကယ္ကို “ေရႊ ရည္စိမ္ု”ေသာအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ  ရွိမည္။    ေရစိမ္ၿပီးလွ်င္  ေျမပူေငြ႔ေပါင္းကင္၊ ေက်ာ တိုက္ျခင္း၊ မီးေတာင္ေျမအေရျပား( ေျမပူေပါင္းခံ)။ ကိုယ္ခႏၶာထဲမွ အဆိပ္မ်ားကို ထုတ္ပစ္ ႏိုင္သည္။ အဆစ္မ်ားကို သန္မာေစသည္။ အဆစ္ေရာင္ျခင္းကို ကာကြယ္ကုသေပးသည္။ ေက်ာတိုက္ျခင္း။ ခႏၶာကိုယ္မွ အညစ္အေၾကးမ်ားကို  ဖယ္ထုတ္ၿပီး မင္နရယ္ဓာတ္ကို ပိုမို စုပ္ယူႏိုင္သည္။ မီးေတာင္ေျမအေရျပား။  ခႏၶာကိုယ္ထဲမွ  မလိုအပ္ေသာ ဓာတ္မ်ားကို ရွင္းလင္းႏိုင္ၿပီး  သင္၏အေရျပားကို  ပိုမိုလွပသင္႔ရွင္းေစမည္။) တတိယေႏြးေထြးမႈ (၁၀ မိနစ္) ကိုယ္ေရာစိတ္ပါ အျပည္႔အဝ ေျဖေလွ်ာ႔ႏိုင္ၿပီး စိတ္ဖိအားႏွင္႔  ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္မႈကို သက္သာေစမည္။ သဘာဝအလွကို ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ခံစားႏိုင္မည္။

 

          ေရစိမ္ခ်ိဳးၿပီးလွ်င္ ပင္လယ္ပူ SPA ၏ႏွိပ္ျခင္းကို လက္ေတြ႔ခံစားႏိုင္သည္။ အာ႐ံုေၾကာ ႏွင္႔ ၾကြက္သားကို လံုးဝေျဖေလွ်ာ႔ေစမည္။  တခ်ိန္တည္းမွာ SPA ေတးဂီတကို ခံစားယင္း စိတ္လြတ္ကိုယ္လြတ္ျဖင္႔   ေအးၿငိမ္းေသ ာစိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာခရီးတစ္ခုကို  ခံစားႏိုင္သည္။  ထို႔ေၾကာင္႔  ေရစိမ္ခ်ိဳးခန္းသည္  SPA က်န္းမာေရးဂ႐ုျပဳဥယ်ာဥ္ ျဖစ္သည္။ ကိုယ္ေရးကိစၥ၊ အဆင္႔ျမင္႔ စီးပြားေရးဆိုင္ရာဧည္႔ခံမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္  သင္႔ေလွ်ာ္ေသာေနရာေကာင္း တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။

 

 

 

 

အမွတ္အသား အုပ္ေဆာင္းပါးမရွိအမွတ္အသား

အေပၚသို႔ပုိ႔

ေအာက္ခ်နင္း

အြန္လိုင္းမိတ္ေဆြ၏ေဝဖန္စာ

ေဝဖန္စာ၏စာသား:
【အြန္လိုင္းမိတ္ေဆြမ်ား၏ ေဝဖန္မႈသည္ ၎၏ကိုယ္ပိုင္အျမင္ကို ေဖာ္ျပျခင္းသာျဖစ္သည္။ကၽြႏု္ပ္ တို႔ဝက္ဆိုက္မွ ၎၏အျမင္ကိုသေဘာတူျခင္း၊ ၎ေျပာဆိုသည္မ်ားကို သက္ေသလုပ္ေပးေနျခင္း မဟုတ္ပါ။】