ပင္လယ္ပူေရခ်ိဳးဂူ SPA

စာေရးသူ:ကၽြႏု္ပ္တို႔ဝက္ဆိုက္မွ မူပိုင္ဖန္တီးထား လာေရာက္ဖတ္႐ႈေသာအႀကိမ္ေရ:  ေဝဖန:()
အုပ္

           ပင္လယ္ပူေရခ်ိဳးဂူးသည္ ပင္လယ္ပူ  ႏိုင္ငံေတာ္  အေလးထား  ႐ႈခင္းဇံု၏ဧည္႔ခံမႈ အရည္အေသြးကို ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ ျမင္႔တင္ၿပီး ေျမပူအရင္းအျမစ္ကို ျပည္႔ဝစြာ အသံုး ခ်ထားေသာ အေကာင္းစား စီမံကိန္း တစ္ခုျဖစ္သည္။  ပင္လယ္ပူ၏ ထူးျခားရွားပါးေသာ ေျမပူအရင္းအျမစ္ကို သိပၸံနည္းက် ဖြံ႔ၿဖိဳးေအာင္ျပဳလုပ္သည္။  လူႏွင္႔သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ တို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ  တစ္သားတည္းက်ေစေသာ  ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင္႔    သဘာဝေရပူစမ္းႏွင္႔  ျခံဝန္းပံုစံအေဆာက္အဦးတို႔ကို  ေပါင္းစပ္ထားသည္။  အခ်င္းခ်င္း၏အလွကို  ေရာင္ျပန္ ဟတ္ေသာသဘာဝ  ပန္းခ်ီကားလွတစ္ခ်ပ္ကဲ႔သို႕  ျဖစ္လာသည္။

 

          ပင္လယ္ပူေရခ်ိဳးဂူသည္ ပင္လယ္ပူ႐ႈခင္းဇံု၏အခ်က္အျခာေနရာတြင္ တည္ရွိသည္။ ေတာင္၏ပံုသ႑ာန္ကို  လိုက္ၿပီးေဆာက္လုပ္ထားသည္။ ဂူထဲတြင္ ဇရပ္မ်ား၊ အိမ္မ်ား ၊ အေဆာက္အဦးမ်ား၊  တံတားငယ္ေခ်ာင္းငယ္တို႔  ရွိၾကၿပီး  သစ္ပင္ပန္းမန္မ်ားမွာလည္း သန္မာထြားက်ိဳင္းေနသည္။  ေရပူစိမ္းခ်ိဳးကန္  ၂၂ကန္ရွိသည္။   အေဆာက္အဦးမ်ား၏ ေနရာခ်ထားပံုသည္   ပင္လယ္ပူ၏  သဘာဝ႐ႈခင္းေနရာမ်ားႏွင္႔   ေပါင္းစပ္ထားသည္။ ေရပူစတမ္း SPA ယဥ္ေက်းမႈႏွင္႔  ျခံဝန္းအႏုပညာ  ပူးေပါင္းကာ   အသက္ဝင္လန္းဆန္း ေနေသာေရာင္စံုပန္းခ်ီကားလွ  တစ္ခ်ပ္ကဲ႔သို႔ ျဖစ္ေနသည္။    ေတာတြင္းေရပူစမ္းကမၻာ ျဖစ္သည္။

 

          ေရခ်ဳိးဂူ၏ အေဆာက္အဦးဧရိယာမွာ  ၁၀၅၃၀  စတုရန္းမီတာျဖစ္ၿပီး သစ္ပန္းမန္ ႏွင္႔  ျခံဝန္းအလွဆင္ထားေသာ ဧရိယာမွာ  ၄၆၈၉ စတုရန္းမီတာရွိသည္။     အမ်ားဆံုး ဧည္႔သည္ ၈၃၈ ဦးကို  တၿပိဳင္နက္ဧည္႔ခံႏိုင္သည္။     လဟာျပင္ႏွင္႔ တစ္ဝက္တစ္ျပတ္ လဟာျပင္ ေရခ်ဳိးဂူ ၂၂ခုရွိသည္။  ေရႊသတၱဳဓာတ္ႏွင္႔   မင္နရယ္ဓာတ္မ်ားပါရွိေသာပင္ကို ေရအရည္အေသြးႏွင္႔ေရစိမ္ခ်ိဳးကန္းမ်ားျဖစ္ၾကသည္။   ထူးျခားေသာ အာနိသင္အမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိသည္။  “စိန္ႏံုေဆးရည္ခ်ိဳးဂူ” ဟုေခၚတြင္  ျခင္းခံရေသာ တ႐ုတ္တိုင္းရင္းေဆးကန္  ၇ ကန္သည္  လူတန္းစားအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင္႔ သင္႔ေလွ်ာ္သည္။   “ကိုယ္ခႏၶာေသြးသြယ္ကန္” ၊ “ကိုယ္ရည္ေသြးလွပကန္” ၊ “ အမဓာတ္စိုေျပကန္” တို႔ကို  အမ်ိဳးသမီးမ်ားက ပိုမို ေရြးခ်ယ္ ၾကသည္။  ၎၏အာနိသင္မွာ  ကိုယ္ရည္ေသြးလွပေစျခင္းျဖစ္သည္။ “အေၾကာေျဖကန္” ၊ “ဖိုဓာတ္ အက်ိဳးျပဳကန္”တို႔ကို  အမ်ိဳးသားမ်ားက  ပိုမိုႏွစ္သက္ၾကသည္။  ထို႔ျပင္ “ေအး ျမကန္”၊ “ေလထုတ္ကန္”တို႔သည္  ေအးျမၿပီး အဆိပ္ေျဖထုတ္ေပးျခင္း၊  ေလထုတ္ၿပီး ယား နာသက္သာေစျခင္း အာနိသင္မ်ား ရွိၾကသည္။    အရပ္ထဲတြင္  “ အလာတုန္းကေတာ႔ ေက်ာကုန္းပိုး ၊ ထမ္းစင္ႏွင္႔ထမ္း၊  ေတာင္ေဝွးႏွင္႔လာရသည္။ အျပန္က်ေတာ႔    ေခါင္းေမာ႔ ရင္ေကာ႔ၿပီး   ေျခလွမ္းက်ဲမ်ားျဖင္႔   လမ္းေလွ်ာက္ၿပီး ျပန္ႏိုင္ၿပီ။”  ဟူေသာ  အဆိုျဖင္႔  “စိန္ႏံုေဆးရည္ခ်ိဳးဂူ”ကို  တင္စားေျပာဆိုၾကျခင္းမွာ အသင္႔ေတာ္ဆံုး    အေျပာသာျဖစ္ ေတာ႔သည္။

 

          အထူးေရစိမ္ခ်ိဳးကန္  ၅ ကန္သည္  ေရခ်ိဳးဂူ၏အလယ္ပိုင္းတြင္   တည္ရွိသည္။  ယင္း   သစ္ေမႊး (cedar) ကန္  ၊ ေကာ္ဖီကန္ ၊ ရွားေစာင္းလက္ပတ္ကန္ ၊ အရက္ကန္  ၊ လက္ဖက္ရည္ကန္တို႔ျဖစ္ၾကသည္။  ယင္း သစ္ေမႊားကန္ကုိ  “ကန္ေမႊး”ဟုလည္းေခၚပါ သည္။ ထိန္ခ်ဳန္း၏တန္ဖိုးႀကီး ယင္းသစ္ေမႊးကို အသံုးျပဳထားၿပီး စိမ္ခ်ိဳးၿပီးလွ်င္  လန္းဆန္း က်န္းမာၿပီး အေရျပားလွမည္။  ထို႔ျပင္ ခႏၶာကိုယ္မွ ကိုယ္သင္းနံ႔ေမႊးမည္။ “ေကာ္ဖီကန္”ထဲ တြင္ ယူနန္ထြက္ေကာ္ဖီေစ႔အလံုးေသးကို ထည္႔ထားသည္။ ၎၏အထင္ရွားဆံုးအာနိသင္ မွာ  အာ႐ံုကို  ပိုမိုစူးစိုက္ႏိုင္ၿပီး ဦးေႏွာက္ၾကည္လင္မည္။ “ ရွားေစာင္းလက္ပတ္ကန္ ” ထဲ တြင္ လတ္ဆတ္ဆသာ ရွားေစာင္းလက္ပတ္ အဖတ္မ်ားထည္႔ထားသည္။  ဧည္႔သည္မ်ား ၎အဖတ္ျဖင္႔  ခႏၶာကိုယ္ႏွင္႔မ်က္ႏွာကို တိုက္ပါက     ကိုယ္ရည္ေသြးလွပေစပါသည္။ “အရက္ကန္”ထဲတြင္ ကၽြီအရက္အခ်ိဳ႕ကို ထည္႔ထားသည္။ ၎၏အာနိသင္မွာ ပိုးသတ္ၿပီး ေသြးလည္ပတ္မႈကို ပိုမိုေကာင္းေစသည္။ “လက္ဖက္ရည္ကန္”သည္ လူသူႏွင္႔ေဝးကြာၿပီး စိတ္ကို လႊတ္လိုက္ေသာ သင္႔အတြက္ ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္မႈကို သက္သာေစရန္ ျပင္ဆင္ထား ေသာ ေရစိမ္ခ်ိဳးကန္ျဖစ္သည္။

 

          ေရခ်ိဳးဂူထဲတြင္ အထူးျခားဆံုးကေတာ႔ ေရပူစမ္းေအာက္စီဂ်င္ဘားသာ   ျဖစ္ေတာ႔ပါ သည္။ “ေျမပူေပါင္းခံျခင္း”(ထင္း႐ွဴးရြက္၊ ဂ်င္ဂိုသီး (ginkgo)၊ “ေလ SPA” ဟူလည္း ေခၚပါ သည္။  ၎တြင္ နဲကတစ္ေအာက္စီဂ်င္ အိုင္ယြန္(negative oxygen ions)အမ်ားအျပား ပါဝင္သည္။ သာမန္ စန္းနာ(sauna)ႏွင္႔ မတူပါ။ ေပါင္းခံန္းထဲတြင္ သင္သည္ ေအာက္စီဂ်င္ နည္းၿပီး  အသက္႐ွဴၾကပ္သည္ဟု  မခံစားရပါ။  ဒူလာေရာဂါ၊ အ႐ိုးအဆစစ္ ေရာင္ကိုက္ ျခင္း၊ ၾကာၾကာထိုင္လွ်င္ ခါးနာျခင္း( Sciatica ) ၊ ခါးၾကြက္သားနာျခင္း၊ အိပ္ေရးမေကာင္း ျခင္း၊  ခရီးပန္းတာကို သက္သာေစျခင္း စသည္တို႔ကို  ကုသႏိုင္သည္။ ကမၻာေပၚတြင္ ႀကံဳ ခဲလွသည္။

 

          သဘာဝေရစိမ္ခ်ိဳးကန္ ၄ကန္သည္ ေရ၏အပူအား၊ ၿငိမ္သက္ျခင္းအား၊ ေဖာ႔အား ၊  မင္နရယ္ဓာတ္၏ ဓာတုဂုဏ္သတၱိ စသည္တို႔ျဖင္႔  လူ႔ခႏၶာကိုယ္ကို SPA ကူထံုးလုပ္သည္။ ထန္ေခတ္ကကဗ်ာဆရာလီပိုင္းက “ဒီထက္သန္႔စင္ျဖဴစြတ္ေသာ ေရခ်ိဳးရန္    ေရမရွိေတာ႔ ။ ဘုန္းတန္ခုိးေငြ႔ႏွင္႔ ျပည္ႊနက္ေနေသာနံပါတ္စ ေရစိမ္ခ်ိဳးရာ ”ဟု ေရးသားခဲ႔ဖူးသည္။      ေရစိမ္ခ်ိဳးၿပီးလွ်င္  သက္ေတာင္႔ သက္သာရွိေသာနားေနခန္းသို႔ ဝင္ေရာက္အနားယူ ႏိုင္ပါသည္။  ဤေနရာတြင္ အနားယူမႈကို အျပည္႔အဝ ခံစားႏိုင္သည္။  ဝန္ထမ္းမ်ားက သစ္သီးပြဲႏွင္႔ဖူအယ္လက္ဖက္ရည္ကို  စီစဥ္ေပးမည္။  ၿငိမ္႔ေညာင္းေသာေတးသြားမ်ားႏွင္႔ လိုက္ၿပီး  စိတ္ကို လႊတ္လိုက္ပါ။

          ထိန္ခ်ဳန္းသည္ သမိုင္းတြင္ နာမည္ႀကီးေက်ာက္စိမ္းမ်ား စုစည္းျဖန္႔ျဖဴးရာေနရာျဖစ္သည္။ “ ေက်ာက္စိမ္းၿမိဳ႔”ဟု တင္စားခံရသည္။  ေက်ာက္စိမ္းသည္ သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္ေတာ္ဝင္ မ်ိဳးႏြယ္မ်ား ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ေသာ လက္ဝတ္ရတနာျဖစ္သည္။  ေက်ာက္စိမ္းက ၾကည္လင္ ေနပါက  ခႏၶာကိုယ္က်န္းမာေရးေကာင္းၿပီး အသက္ရွည္မည္။  ေက်ာက္စိမ္းက ေမွးမိန္ေန ပါက က်န္းမာေရး မေကာင္းပါ။  ထို႔ေၾကာင္႔  ခႏၶာကိုယ္ကို က်န္းမာေအာင္ျပင္ဆင္ခ်ိန္ညွိ ရန္ လိုအပ္ၿပီ။     ပင္လယ္ပူမွ  လူမ်ားသည္  ထိန္ခ်ဳန္း  “ေက်ာက္စိမ္းယဥ္ေက်းမႈ” ၊   တ႐ုတ္တိုင္းရင္းေဆးပညာႏွင္႔  ေတာင္(daò) ဘာသာဝင္တို႔၏    က်န္းမာေရးဂ႐ုျပဳ” နည္းလမ္းမ်ားကို  ေပါင္းစပ္အေျခခံၿပီး ေရခ်ိဳးဂူတြင္  ေက်ာက္စိမ္း၊  မီးေတာင္ေက်ာက္၊ အပင္အဆီေမႊး၊ ႏွိပ္နယ္ေသာလက္ကြက္ စသည္တုိ႔ျဖင္႔  အထူး SPAကုထံုးတစ္မ်ိဳးကို တီထြင္ခဲ႔သည္။ ထိုကုထံုးသည္ ဧည္႔သည္မ်ားအား  က်န္းမာေရးဂ႐ုျပဳျခင္းကို အမွန္ တကယ္ အက်ိဳးသက္ေရာက္ေစသည္။  ထို႔ျပင္  လဟာျပင္ေရစိမ္ခ်ိဳးကန္ဘက္တြင္ အရပ္ကုထံုးမ်ားျဖစ္ေသာ ေဆးေရခြက္စုပ္ျခင္းကို  စီစဥ္ထားသည္။ ၎၏ထူးျခားခ်က္ မွာ ခြက္စုပ္နည္းျဖင္႔ေရပူတြင္  စိမ္ၿပီးသား  ဝါးဆစ္ခြက္ကို  လူ၏ကိုယ္ခႏၶာေပၚသို႔  ကပ္၍ စုပ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ဝါးဆစ္ခြက္ကို လူ၏ခႏၶာကိုယ္အျပင္ပိုင္းတြင္  စုပ္ကပ္ထားၿပီး တန္ျပန္ အားထြက္လာကာ  ကိုယ္တြင္းရွိအေအးဓာတ္၊  အစိုဓာတ္ကို  ဖယ္ထုတ္ေပးသည္။ ဤနည္းျဖင္႔  အေၾကာအဆစ္မ်ားကို  ေဖာက္ေပးၿပီး  က်န္းမာေစသည္။

 

 

 

 

 

 

 

အမွတ္အသား အုပ္ေဆာင္းပါးမရွိအမွတ္အသား

အေပၚသို႔ပုိ႔

ေအာက္ခ်နင္း

အြန္လိုင္းမိတ္ေဆြ၏ေဝဖန္စာ

ေဝဖန္စာ၏စာသား:
【အြန္လိုင္းမိတ္ေဆြမ်ား၏ ေဝဖန္မႈသည္ ၎၏ကိုယ္ပိုင္အျမင္ကို ေဖာ္ျပျခင္းသာျဖစ္သည္။ကၽြႏု္ပ္ တို႔ဝက္ဆိုက္မွ ၎၏အျမင္ကိုသေဘာတူျခင္း၊ ၎ေျပာဆိုသည္မ်ားကို သက္ေသလုပ္ေပးေနျခင္း မဟုတ္ပါ။】