မိန္းမေခ်ာကန

စာေရးသူ:ကၽြႏု္ပ္တို႔ဝက္ဆိုက္မွ မူပိုင္ဖန္တီးထား လာေရာက္ဖတ္႐ႈေသာအႀကိမ္ေရ:  ေဝဖန:()
အုပ္

          မိန္းမေခ်ာကန္ကို  နတ္ေရခ်ိဳးကန္ဟုလည္း ေခၚသည္။  ဒ႑ာရီထဲတြင္ ေရွးေရွး တုန္းက  ေခ်ာေမာလွပေသာ နတ္သမီးတသိုက္က  လူ႔ျပည္သို႔  တိတ္တခိုးလာေရာက္ လည္ပတ္ၾကသည္။   ပင္လယ္ပူ၏  ေငြ႔မ်ားျဖင္႔  ဝန္းရံေနေသာ႐ႈခင္းလွက  ၎တို႔ကို ဆြဲေဆာင္ႏိုင္ခဲ႔ရာ  ၎တို႔စီးလာေသာတိမ္ကို  ဆင္းခ်ေစၿပီး    ေရၾကည္လင္လြန္းေသာ ေၾကာင္႔  ေအာက္ေျခထိျမင္ႏိုင္ေသာေရပူစမ္းကို  ျမင္လွ်င္  ေရတဝႀကီးဝင္ခ်ိဳးၾကပါသည္။  ၎တို႔သည္ နတ္ျပည္တြင္ ေနရေသာအထီးက်န္ဆန္ျခင္းကို ေမ႔သြားသည္။  ေရခ်ိဳးၿပီးလွ်င္ ၎တို႔၏ခႏၶာကိုယ္အရည္အေသြးမွာ  ပုိမိုေတာက္ပလာသည္။   မ်က္ႏွာမွာလည္း နီျမန္း ၿပီး ကိုယ္သင္းနံ႔မ်ား ပ်ံ႕လြင္႔ေနသည္။  ၾကက္တြန္ခ်ိန္ေရာက္မွ  ျပန္သြားၾကသည္။ ဤသို႔ ျဖင္႔  နတ္သမီးမ်ားသည္   ေရခ်ိဳးရတာကို  စြဲလန္းသြားသည္။      လသာၿပီး ေလေျပ  တိုက္ ခတ္ေသာညမ်ားတြင္  အျမဲေရလာခ်ိဳးၾကသည္။  ေရွးလူႀကီးမ်ားက  ဤေနရာကို နတ္ေရခ်ိဳးရာေနရာဟု  ေခၚၾကသည္။  မိန္းမေခ်ာကန္သည္  ခၽြမ္ဟြာအုပ္စုေအာက္တြင္ တည္ရွိၿပီး  လဟာျပင္ေရစိမ္ခ်ိဳးကန္ ၃ ကန္၊  ေက်ာက္ဂူေရစိမ္ခ်ိဳးကန္ ၄ ကန္ႏွင္႔  ေရကူး ကန္ႀကီး ၁ ကန္ရွိပါသည္။  လံုးဝသဘာဝ SPA ဥယ်ာဥ္ျဖစ္ပါသည္။  ကန္တစ္ခုခ်င္းစီ၏ ေရအမ်ိဳးအစား၊ အပူခ်ိန္မွာ မတူညီၾကပါ။     ေရစိမ္ခ်ိဳးကန္၏ေရသည္  ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ ေရတြင္းႏွင္႔ညီအစ္မစမ္းတို႔မွ လာသည္။  ေရထဲတြင္ ရာတန္(Radon)ျဒပ္ ၊ မီတာစီလီကိတ္ (Metasilicate) ႏွင္႔ အျခားျဒပ္အမ်ားအျပားပါဝင္သည္။  ေက်ာက္ဂူေရစိမ္းခ်ိဳးကန္ ၄ ကန္မွ ေရမ်ားသည္  ပုလဲစမ္းႏွင္႔ဗံုျမည္စမ္းတို႔မွ  လာသည္။  ေရထဲတြင္ စီလီကြန္ (Silicon) ျဒပ္ အမ်ားအျပားႏွင္႔ ဆာဖာ (Sulfur) ၊ စီလီကိတ္ (Silicate) ၊   ကယ္လစီယမ္ (Calcium) ၊ မက္ကနီစီယမ္ (Magnesium) ၊ ဆိုဒီယမ္ (Sodium) စသည္႔ျဒပ္မ်ား ပါဝင္သည္။  ေရကူး ကန္၏ ေရမ်ားသည္ ရွိသမွ်စမ္းေရအားလံုး၏မင္နရယ္ဓာတ္မ်ားကို  စုစည္းထားပါသည္။ေရအရည္အေသြးအလြန္ေကာင္းသည္။  မိန္းမေခ်ာကန္ ေရပူစမ္း၏ေရသည္ လူ႔ခႏၶကိုယ္ က်န္းမာေရးအတြက္ အလြန္ေကာင္းသည္။    စမ္းေရအမ်ိဳးမ်ိဳးက ပါဝင္မႈႏႈန္းမ်ား မတူညီ ေသာေၾကာင္႔  မတူညီေသာအာနိသင္ရွိသည္။  စမ္းေရပူသည္ ခႏၶာကိုယ္ကို ႏိုးဆြႏိုင္ပါ သည္။  အာ႐ံုကို ထင္ထင္ရွားရွား တက္ၾကြေစၿပီး ေသြးလည္ပတ္မႈကို  ပိုျမန္ေစပါသည္။ ခႏၶာကိုယ္အညစ္အေၾကးစြန္႔ထုတ္မႈကို လွ်င္ျမန္ေစသည္။ အေရာင္က်ၿပီး  အနာသက္သာ ေစသည္။ ဒူလာေရာဂါအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင္႔  အားကစားေရာဂါအမ်ိဳးမ်ိဳးအတြက္ ေက်ာင္းက်ိဳးမ်ား ရွိသည္။

 

          မိန္းမေခ်ာကန္ကို  ေရပူစမ္းႏွင္႔ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ တစ္သားတည္းပိုမိုျဖစ္လာေစ ရန္  မိန္းမေခ်ာကန္မွ  သီးျခားေရစိမ္ခ်ိဳးကန္ ၁ ကန္ စီစဥ္ထားသည္။ “ နံပါတ္တစ္ကန္ ႏွင္႔ “စမ္းေရေမွ်ာ္စင္ ”ဟုလည္း ေခၚသည္။ နာမည္ႀကီးေက်ာ္ၾကားသူမ်ား၏ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ ျခင္းကို ခံခဲ႔ရသည္။

 

 

အမွတ္အသား အုပ္ေဆာင္းပါးမရွိအမွတ္အသား

အေပၚသို႔ပုိ႔

ေအာက္ခ်နင္း

အြန္လိုင္းမိတ္ေဆြ၏ေဝဖန္စာ

ေဝဖန္စာ၏စာသား:
【အြန္လိုင္းမိတ္ေဆြမ်ား၏ ေဝဖန္မႈသည္ ၎၏ကိုယ္ပိုင္အျမင္ကို ေဖာ္ျပျခင္းသာျဖစ္သည္။ကၽြႏု္ပ္ တို႔ဝက္ဆိုက္မွ ၎၏အျမင္ကိုသေဘာတူျခင္း၊ ၎ေျပာဆိုသည္မ်ားကို သက္ေသလုပ္ေပးေနျခင္း မဟုတ္ပါ။】