ထိန္ခ်ဴန္းေဒသရုိးရာလက္မႈပညာ

စာေရးသူ:ကၽြႏု္ပ္တို႔ဝက္ဆိုက္မွ မူပိုင္ဖန္တီးထား လာေရာက္ဖတ္႐ႈေသာအႀကိမ္ေရ:  ေဝဖန:()
အုပ္ ထိန္ခ်ဴန္းေဒသရုိးရာလက္မႈပညာ

ယံုရန္ ဆီစကၠဴထီး

            ထိန္ခ်ဴန္းယံုရန္ရြာ၏ ထီးလုပ္ငန္းသည္ သမိုင္းႏွစ္ေပါင္း ၂၀၀ေက်ာ္ရွိခဲ့ၿပီ။ မ်ိဳးဆက္၉ဆက္ လက္ဆင့္ကမ္းခဲ့ၿပီ။ “ႀကီခ်ိန္းၾကည္” ဟုလည္းေခၚသည္။ ေရွးအခါက ထိန္ခ်ဴန္းၿမိဳ႕နယ္အစုိးရတြင္ ၿမိဳ႕စားလက္ေထာက္လုပ္ေနေသာ က်ိန္႔ရီကုန္း က အားလပ္ခ်ိန္ ေလွ်ာက္လည္ပတ္ရာ အေနာက္ေစ်းတြင္ က်န္းမ်ိဳးႏြယ္ႏွင့္ က်ိဳးမ်ိဳးႏြယ္မွ စကၠဴထီးလုပ္တတ္ေသာဆရာ ႏွစ္ေယာက္ႏွင့္ သိကၽြမ္းခဲ့သည္။ သူတို႔ႏွင့္ပညာသင္ယူကာ ဇာတိေျမသို႔ျပန္လာခဲ့ၿပီး မ်ိဳးရုိးစဥ္ဆက္ လုပ္ကိုင္လာၾကသည္။ ထိုေဒသမွထုတ္ေသာ ဆီစကၠဴထီးသည္ ယူနန္အေနာက္ဘက္ေဒသတစ္ခုလံုးကို  ျဖန္႔သည္။ ထိုေဒသတြင္ ခတ္ၾကား လူမ်ိဳးမ်ားေနထိုင္ၾကၿပီး ဆီစကၠဴထီးကုိ အႏွစ္သက္ဆံုးျဖစ္သည္။ ရြာသူႀကီး က်ိန္႔ခၽြမ္ေကာ္က ၎တို႔ရြာတြင္ အယင္က ၈၀%ေသာရြာသားမ်ားက စကၠဴထီးႏွင့္ အျခားယက္လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္းကို လုပ္တတ္ၾကသည့္အျပင္ မ်ိဳးရုိးစဥ္ဆက္မွ လက္ဆင့္ကမ္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ လက္ရွိရြာထဲတြင္ စကၠဴထီးလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူ ေလးအိမ္ေထာင္ လုပ္တတ္ေသာသူ ငါးေယာက္သာက်န္ေတာ့သည္။ ထိုထဲမွ သံုးဦးမွာ သက္ရြယ္အိုမင္းေနၿပီ။ လက္ရွိတြင္ က်ိန္႔ၾကားေခ်ာင္ တစ္မိသားစု က လက္မႈပညာအေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္။ ေဆးသံုးစြဲမႈ အေလးထားၿပီး သုတ္ေဆးထဲမွ သဘာဝ ထံု ဆီႏွင့္ သစ္အယ္သီးအရည္ကို ေရွးနည္းျဖင့္ ေဖ်ာ္စပ္ရသည္။ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ကုန္ေခ်ာပစၥည္းမွာ ခုိင္ခံ့ၿပီးလွပသည္။ တေန႔ကို တစ္လက္ႏွစ္လက္သာ လုပ္ႏိုင္သည္။ ထုတ္လုပ္ေသာဆီစကၠဴထီးမွာ ယူနန္ျပည္နယ္တိုင္းရင္းသားအရပ္အႏုပညာရွင္ တတိယအဆင့္ဆုကို ရရွိခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ က်ိန္႔ရင့္လုပ္ ျပဳလုပ္ေသာစကၠဴထီးႀကီးမွာ အရင္က ဆိုင္ရွင္မ်ားက ဆိုင္မ်ားတြင္ စကၠဴထီးႀကီးကို ထားသည့္အက်င့္ရွိၿပီး ေနပူမိုးရြာျခင္းကို ကာကြယ္ေပးၿပီး ဧည့္သည္မ်ားကိုလည္း ဆြဲေဆာင္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ “ဆိုင္ေစာင့္ထီး”ဟု အမည္တြင္သည္။ ယခုအခါ သူတို႔သည္ ေတာင္ယာအလုပ္အားမွ ထီးလုပ္ၾကသည္။

          စကၠဴထီးကို ရင္ဟြာ၊ ကူးယံု စေသာေဒသမ်ားမွ ထြက္ေသာ အေမႊးမွ်င္ဝါးႏွင့္ ထိုေဒသမွ ထြက္ေသာသစ္တို႔ျဖင့္ ထီးရုိးထီးကိုင္းလုပ္သည္။ ထီးျပင္ကိုမူ က်ဲ႕ထို မွ ဝယ္လာေသာ ကုတ္ဖီ စကၠဴကို ဘက်ီဆီ သို႔မဟုတ္ ထံု ဆီတို႔ကို သုတ္လိမ္းသည္။ “အက်စိမ္း”ဟုေခၚဆိုသည္။ ထုတ္လုပ္မႈအစဥ္အလုိက္မွာ ထီးရုိးထြင္ျခင္း၊ ႀကိဳးပတ္ျခင္း၊ စကၠဴကပ္ျခင္း၊ သစ္အယ္အရည္သုတ္ျခင္း၊ ထီးသိမ္းျခင္း၊ ထီးလွမ္းျခင္း၊ ပန္းခ်ီပံုဆြဲျခင္း၊ ထီးရုိးတပ္ဆင္ျခင္း၊ ထံု ဆီသုတ္ျခင္း၊ ပိတ္စရုိက္ျခင္း၊ ထီးလက္ကိုင္ခ်ည္ျခင္း၊ အတြင္းခ်ည္ပတ္ျခင္း စသည္တို႔ျဖစ္သည္။ ထီးတစ္လက္လုပ္လွ်င္ ပွ်မ္းမွ်အခ်ိန္ေန႔တဝက္ကုန္သည္။

အႏုပညာဆရာႀကီး လွ်ိဳယံုက်ိဳး၏ သားေရအရိပ္

          လွ်ိဳယံုက်ိဳး ဇာတ္သဘင္အမည္ ဝိန္ဖုန္းရွန္းယိမ္၊ အမ်ိဳးသား၊ ဟန္႔လူမ်ိဳး၊ ၁၉၄၄ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလဖြား၊ လက္ရွိ အသက္ ၆၁ႏွစ္၊ ထိန္ခ်ဴန္းခရုိင္ ကုတုန္းရြာရြင့္လိလွ်ိဳၾကားက်ိဳက္ ႏွစ္ေယာက္တြဲအဖြဲ႔၊ နာမည္ႀကီးအရပ္အႏုပညာဆရာႀကီးျဖစ္သည္။

          လွ်ိဳယံုက်ိဳး၏ ေဘးေတာ္လက္ထက္မွစ၍ လွ်ိဳမ်ိဳးႏြယ္သည္ သားေရအရိပ္ထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ တင္ဆက္ျပသျခင္းတို႔ကို လုပ္ကိုင္ခဲ့သည္မွာ မ်ိဳးဆက္၄ဆက္ပင္ ရွိေနၿပီ။ သားေရအရိပ္ဇာတ္မ်ိဳးရုိး စစ္စစ္ျဖစ္သည္။ ၁၈၇၅ခုႏွစ္ကတည္းက ၎၏ ေဘးေတာ္လွ်ိဳသိန္းအံ့ ႏွင့္လွ်ိဳတင့္စန္း၏ ေဘးေတာ္ လွ်ိဳက်င္းတုတ္တို႔သည္ ထိုေခတ္က ထူးခၽြန္ဆံုးသားေရအရိပ္ဇာတ္ဆရာ က်န္းေလာင္ေခါ့ ႏွင့္ လီးေလာင္ပိုင္း တို႔ကို ဆရာတင္ၿပီး သားေရအရိပ္ထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ သားေရအရိပ္ဇာတ္တင္ဆက္ျပသျခင္း ပညာကိုစည္းပူးခဲ့ၿပီး လွ်ိဳမ်ိဳးႏြယ္ဇာတ္အဖြဲ႔ကို တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ မိသားစုႏွစ္ခု၏ မ်ိဳးဆက္၃ဆက္ ႀကိဳးစားမႈျဖင့္ တျဖည္းျဖည္းသစ္ဆန္းေအာင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ၍ ျပည့္စံုေစသည္။ ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ တင္ဆက္ျပသမႈပညာ တျဖည္းျဖည္းရင့္က်က္လာသည္။ လွ်ိဳယံုက်ိဳး၏ဖခင္ လွ်ိဳတင့္က်ံဳးလက္ထက္သို႔ ေရာက္လာေသာအခါ လွ်ိဳၾကားက်ိဳက္သားေရအရိပ္ဇာတ္မွာ အလြန္ျမင့္ေသာ အႏုပညာအဆင့္သို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး ထိန္ခ်ဴန္းသားေရအရိပ္ဇာတ္၏ အေတာက္ပဆံုးကာလသို႔ေရာက္ရွိခဲ့သည္။ ယူနန္အေနာက္ဘက္ရွိ ၿမိဳ႕နယ္အမ်ားအျပားသို႔ သြားေရာက္တင္ဆက္ျပသခဲ့ၿပီး ပရိတ္သတ္မ်ား၏ ႀကိဳဆိုျမတ္ႏိုးမႈကို ခံခဲ့ရသည္။ တင္ဆက္ျပသေသာပညာပိုင္းတြင္ သီဆိုမႈေလယူေလသိမ္းကို ေပၚလြင္ေစေသာ ေဒသထူးျခားခ်က္မွာ ထိုေဒသ၏ ေပါမ်ားလွေသာ တိုင္းရင္းသားအရပ္ေတးသီခ်င္းမ်ားကို စုပ္ယူျပင္ဆင္အသံုးျပဳသည္။ ဤနည္းျဖင့္ အသံျမင့္ၿပီးရွည္ေသာ၊ ျပင္းထန္ေသာ“စီးခ်န္း” အႏုပညာဟန္ပန္ျဖစ္လာသည္။ ဇာတ္ေကာင္မ်ား အျပန္အလွန္ေျပာေသာစကားမွာလည္း ေဒသအရပ္စကား၊ ဗန္းစကားမ်ားကို ထည့္သြင္းထားေသာေၾကာင့္ ရယ္ေမာရြင္ျမဴးဖြယ္ျဖစ္ေနသည္။

          သားေရအရိပ္ဇာတ္၏ ေခါက္က်ီ ကို ထုတ္လုပ္ရာတြင္လည္း လွ်ိဳယံုက်ိဳးသည္ ေရွးလူတို႔၏ရုိးရာကို ဆက္ခံၿပီး အသစ္အဆန္းကိုလည္း တီထြင္ဖန္တီးရဲေသာေၾကာင့္ ေခါက္က်ီ ၏ရုပ္ပံုတည္ေဆာက္ပံုႏွင့္ ေဆးေရာင္မ်ားကို ပိုမိုၿပီးျပည့္စံုေစသည္။ ရုပ္ပံုမ်ားကို ထြင္းထုတ္ရာတြင္ ပိုမိုဂရုစိုက္ၿပီး လိုင္းေၾကာင္းပိုမိုအေသးစိတ္လာသည္။ တကိုယ္လံုးအသြင္အျပင္ပိုမိုခမ္းနားၿပီးေသသပ္မႈရွိလာသည္။ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာစုစည္းလာရာမွ လွ်ိဳၾကားက်ိဳက္၏ေခါင္းပိုင္းေခါက္က်ီ စုစုေပါင္း၈၀၀ေက်ာ္၊ ကိုယ္လံုးေခါက္က်ီ ၂၀၀ေက်ာ္ရွိၿပီ။ တင္ဆက္ျပသရာတြင္ လုိအပ္သလို မတူညီေသာေခါင္းပိုင္းႏွင့္ ကိုယ္လံုးကို တြဲၿပီး ေခါက္က်ီအသစ္တစ္ခုျဖစ္လာသည္။ မတူညီေသာဇာတ္လမ္းတင္ဆက္ျပသမႈ၏  လိုအပ္ခ်က္အလိုက္ကိုယ္လံုးေခါက္က်ီတစ္ခုကို ေခါင္းပိုင္းေခါက္က်ီအမ်ားႀကီးႏွင့္ တြဲၿပီး ပံုစံအသစ္အခ်ိဳ႕ လုပ္ႏိုင္သည္။ စစ္ဗိုလ္၏တဲ၊ စားပြဲထိုင္ခံု၊ နန္းေတာ္၊ နန္းေဆာင္မ်ား၊ ျမင္းလွည္း၊ လူစီးထမ္းစင္၊  သေဘၤာ၊ လက္နက္၊ ျမင္း၊ ဘုရားေက်ာင္း၊ ဘံုေက်ာင္း၊ တိရိစာန္၊ ပန္းမန္၊ မိုးေကာင္းကင္၊ ေျမျပင္၊ ေရျပင္တြင္ရွိေသာ အရာဝတၳဳအားလံုးရွိသည္။ ဤေခါက္က်ီမ်ားကို လွပစြာပံုေဖာ္ထားသည္။ အစစ္ႏွင့္တူၿပီး တစ္ေယာက္ႏွင့္တစ္ေယာက္ ရုပ္ခ်င္းကြဲျပားသည္။ ပစၥည္းတစ္ခုႏွင့္တစ္ခုလည္းပံုစံမတူညီ။ ပံုေဖာ္သူ၏အေတြးက တမူးထူးျခားေနသည္။ ပံုစံ ပိုကဲၿပီး ခ်စ္စရာေကာင္းေနသည္။ အႏုပညာအလွတရားခံစားမႈတန္ဖိုးႏွင့္ စုေဆာင္းသိမ္းဆည္းရန္ တန္ဖိုးရွိသည္။ ျပည္တြင္းျပည္ပမွ စုေဆာင္းသိမ္းဆည္းသူတို႔၏ သတိျပဳမႈကို ဆြဲေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ၎ကို ေခါက္က်ီလုပ္ေပးရန္ လာေရာက္ေတာင္းဆိုသူမစဲ ျဖစ္ေနသည္။

 ကိမ္ယက္လုပ္ျခင္း

 

          ထိန္ခ်ဴန္းႏွင့္ျမန္မာျပည္ ဆက္ေနေသာနယ္စပ္တဝိုက္ မူလသစ္ေတာေဟာင္းမ်ားတြင္ အသားက်စ္လ်စ္ၿပီး ကိုယ္ထည္အလြန္ရွည္ေသာ ႏြယ္ပင္မ်ိဳးဝင္ ——ႀကိမ္လံုး ေပါမ်ားစြာထြက္ရွိသည္။ ၎၏အခြံ အေရာင္ေတာက္ပၿပီး ကိုင္လိုက္လွ်င္လံုးေခ်ာေနသည္။ ကန္အားအလြန္ေကာင္းသည္။ ႏွီးႏွင့္တူၿပီးႏွီးမဟုတ္။ ထို႔ေၾကာင့္ ႀကိမ္ႏွီးဟုေခၚသည္။ အလြန္ေကာင္းေသာ ယက္လုပ္ရန္ သဘာဝကုန္ၾကမ္းတစ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။ ထိန္ခ်ဴန္းလူမ်ားက ၎ျဖင့္ ႀကိမ္ထိုင္ခံု၊ႀကိမ္ေသတၱာ စေသာေန႔စဥ္သံုးပစၥည္းမ်ားကို ယက္လုပ္သည္။ လက္မႈပညာအဏုစိတ္ၿပီး အမ်ိဳးအစားမ်ားသည္။ ၾကာရွည္စြာ အသံုးခံသည္။ ေရွးကတည္းက သံုးစြဲသူတို႔၏ ႏွစ္သက္မႈကို ရရွိခဲ့သည္။

          ေရွးစာအုပ္မ်ားကိုေလ့လာၾကည့္လွ်င္ ႀကိမ္ယက္လုပ္ျခင္းဟူေသာ ေဒသထူးျခားခ်က္သည္ အလြန္ေကာင္းမြန္ေသာ လူေနမႈဘဝအသံုးအေဆာင္ပစၥည္းသာမက ထူးဆန္းေသာထုတ္လုပ္မႈမ်ိဳးလည္းလုပ္ႏိုင္သည္။ စစ္တိုက္ရာတြင္ လက္နက္အျဖစ္ အသံုးျပဳႏိုင္သည္။ စန္းေကာ္က်ိတြင္ ႀကိမ္သံခ်ပ္ကာတပ္” ႏွင့္ပတ္သက္ေသာမွတ္တမ္းရွိသည္။ ႀကိမ္သံခ်ပ္ကာ” ဆိုသည္မွာ ႀကိမ္လံုးျဖင့္ယက္လုပ္ထားေသာ စစ္ဝတ္စံုျဖစ္သည္။ ျမစ္ကို ျဖတ္လွ်င္ နစ္မသြား၊ ေရထိလွ်င္ မစို၊ ဓား ျမားခုတ္ပစ္မဝင္ႏိုင္။” ေရွးအခါက နယ္စပ္တြင္မင္ကြမ္း၊ က်ဲ႕ထို၊ ကူးယံု တဝိုက္ရွိ လမ္းအမ်ားစု ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားႏွင့္ေတြ႔လွ်င္ ေရွးေခတ္ႀကိမ္တံတားကို အသံုးျပဳၾကသည္။ ႀကိမ္လံုးျဖင့္ ယက္လုပ္ထားေသာတံတား၏ ပံုစံမွာ ဆန္ခါ ေလွ်ာက္လမ္းႏွင့္တူသည္။ မိုးေလဒဏ္ကို ၾကာရွည္စြာခံႏိုင္သည္။ လူကအေပၚမွာလမ္းေလွ်ာက္သြားလွ်င္ ယိုင္တိယိုင္တိုင္၊ လူစီးထမ္းစင္ကို စီးရသကဲ့သို႔ျဖစ္ေနသည္။ ႀကိမ္လံုးကို ထိန္ခ်ဴန္းတြင္ အမ်ားအျပားသံုးစြဲေသာေၾကာင့္ ေရွးေခတ္ထိန္ခ်ဴန္း၏ ေဒသအမည္တြင္ ထိန္ရက္”၊ ထိန္ခၽြမ္း” စသည့္အမည္မ်ားကို ေတြ႔ရသည္။ ႀကိမ္လံုးအမ်ားအျပားထြက္ရွိျခင္းေၾကာင့္” အမည္တြင္ခဲ့ေသာ မွတ္တမ္းလည္းရွိသည္။ ထိမ္” ဟူေသာစကားလံုးကို မင္ ေခတ္ေႏွာင္း၊ ခ်င္း ေခတ္ဦးပိုင္းေရာက္မွသာ အနည္းငယ္မဟာဆန္ေအာင္ ထိန္” အျဖစ္သတ္မွတ္ခဲ့သည္။

          သဘာဝတရားႀကီးက ေပးေသာအရင္းအျမစ္ႏွင့္ မ်ိဳးရိုးစဥ္ဆက္ ႀကိဳးစားမႈ၊ ထူးခၽြန္ၿပီးလက္ရာေျမာက္ေသာ လက္မႈပညာရွင္မ်ားေၾကာင့္ ထိန္ခ်ဴန္းသည္ ဟိုေရွးကတည္းကႀကိမ္ယက္ကန္းဇာတိ” အျဖစ္ နာမည္ႀကီးခဲ့သည္။ ယခုအခါ ႀကိမ္ယက္လုပ္ျခင္း လက္မႈပညာသည္ ၿမိဳ႕နယ္ေက်းရြာမ်ားသို႔ ျပန္႔ႏွံ႔ေနၿပီ။ ထုတ္လုပ္ေသာကိရိယာမ်ားမွာ ရုိးရာ ထိုင္ခံု၊ စားပြဲပု၊ စားပြဲျမင့္စသည့္အထည္ႀကီးေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားအျပင္ ေတာင္း၊ ျခင္း၊ ဗူး၊ ေသတၱာႏွင့္ ပန္းစင္၊ စာအုပ္စင္အျပင္ ဧည့္ခန္း၊စာဖတ္ခန္းအတြက္ ပရိေဘာဂအစံုလိုက္စသည္တို႔ျဖစ္သည္။ ေတာက္ပေၾကာ့ရွင္းၿပီး ေရွးမဟာဆန္ေသာ္လည္း ေခတ္မီသည္။ လက္ေတြ႔အသံုးဝင္ၿပီး အႏုပညာလက္ရာေျမာက္သည္။ မတူညီေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္လိုက္ဖက္ႏိုင္သည္။——ဆင္းရဲေသာဧည့္ခန္းတြင္ ထားပါက ခမ္းနားသည္ဟုမထင္ရေသာ္လည္း ခမ္းနားေသာအခန္းတြင္ ထားလွ်င္လည္း ခ်ိဳ႕တဲ့သည္ဟု မထင္ရပါ။ ဆင္းရဲခ်မ္းသာမေရြး အဆင့္နိမ့္ျမင့္မေရြး လိုက္ဖက္ႏိုင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သမိုင္းတေလွ်ာက္ ကုန္ပစၥည္းေရာင္းေကာင္းသည္။

အေပၚသို႔ပုိ႔

ေအာက္ခ်နင္း

အြန္လိုင္းမိတ္ေဆြ၏ေဝဖန္စာ

ေဝဖန္စာ၏စာသား:
【အြန္လိုင္းမိတ္ေဆြမ်ား၏ ေဝဖန္မႈသည္ ၎၏ကိုယ္ပိုင္အျမင္ကို ေဖာ္ျပျခင္းသာျဖစ္သည္။ကၽြႏု္ပ္ တို႔ဝက္ဆိုက္မွ ၎၏အျမင္ကိုသေဘာတူျခင္း၊ ၎ေျပာဆိုသည္မ်ားကို သက္ေသလုပ္ေပးေနျခင္း မဟုတ္ပါ။】