ဓားေတာင္ႏွင့္မီးပင္လယ္ျဖင့္ ေရွးသူရဲေကာင္းကို ခ်ီးမြမ္းဂုဏ္ျပဳ

စာေရးသူ:ကၽြႏု္ပ္တို႔ဝက္ဆိုက္မွ မူပိုင္ဖန္တီးထား လာေရာက္ဖတ္႐ႈေသာအႀကိမ္ေရ:  ေဝဖန:()
အုပ္ ဓားေတာင္ႏွင့္မီးပင္လယ္ျဖင့္ ေရွးသူရဲေကာင္းကို ခ်ီး...

            ထိန္ခ်ဴန္း တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ားတြင္ လီဆူးလူမ်ိဳးသည္ ထူးျခားမႈအရွိဆံုးျဖစ္သည္။ သူတို႔သည္ ႀကိဳးစားၿပီး ရဲရင့္သည္။ သီခ်င္းဆိုႏိုင္ ကႏိုင္သည္။ ဓားတိုင္တက္ပြဲသည္ လူဆူးလူမ်ိဳး၏ အရပ္ထဲတြင္ အႀကီးမားဆံုးပြဲေတာ္ႀကီးျဖစ္သည္။ မင္ မင္းဆက္ က်ိန္႔ထို ေခတ္က ယူနန္အေနာက္ဘက္ကို လူမ်ိဳးျခားက မၾကာခဏလာေရာက္ေႏွာက္ယွက္ က်ဴးေက်ာ္သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္က ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဝမ္ရိ ကို စစ္တပ္ဦးအားဦးေဆာင္ၿပီး လာေရာက္က်ဴးေက်ာ္ေသာ ရန္သူကို တိုက္ခုိက္ေစသည္။ ဝန္ႀကီးဝမ္သည္ျပည္သူမ်ားကို ဦးေဆာင္၍ ႏိုင္င့ံနယ္နိမိတ္ကို ကာကြယ္၊ နယ္စပ္ဝင္ထြက္ဂိတ္မ်ားကို တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး ကုန္းတြင္းပိုင္းမွ ေခတ္မီေသာ ထုတ္လုပ္မႈနည္းပညာမ်ားကို ေဒသခံမ်ားအား သင္ၾကားေပးခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္နယ္နိမိတ္ကို ႀကံ့ခိုင္ေစၿပီး ျပည္သူမ်ား စီးပြားျဖစ္ထြန္းၾကသည္။ လီဆူးလူမ်ိဳး၏ ယံုၾကည္ေလးစားမႈကို ရရွိခဲ့သည္။ ဝန္ႀကီးဝမ္က ေနျပည္ေတာ္သို႔ ျပန္သြားၿပီးေနာက္ လူယုတ္မာတို႔၏ လုပ္ႀကံမႈျဖင့္ ကြယ္လြန္ခဲ့သည္။ ၎၏ဝိညဥ္မွာ မိုးေပၚသို႔ တက္ရၿပီး ျမင္းျဖဴစစ္ဗိုလ္” အျဖစ္ ခ်ီးေျမာက္ခံရသည္။ လီဆူးလူမ်ိဳးမ်ားက ၎၏ ရန္သူကို ခုခံၿပီး တိုင္းျပည္၏ နယ္စပ္ေဒသကို ေအးခ်မ္းေစခဲ့ေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးကို ေအာက္ေမ့သည့္အေနျဖင့္ ႏွစ္စဥ္ တရုတ္ျပကၡဒိန္ ၂လပိုင္း ၈ရက္ေန႔တြင္ ဓားတိုင္တက္ပြဲ”ကို က်င္းပခဲ့သည္။ ဓားေတာင္ကို တက္ရဲ၊ မီးပင္လယ္ကို ျဖတ္ဝံ့” ဟူေသာရဲစြမ္းသတၱိျဖင့္ သူရဲေကာင္း၏ ဝိညဥ္ကို ပူေဇာ္ကန္ေတာ့သည္။ ေနာင္လာေနာက္သားမ်ားကို ေရွးမ်ိဳးရုိးစဥ္ဆက္၏ ဂုဏ္ယူဖြယ္ ရုိးရာကို ဆက္ခံၿပီး ျပင္ပရန္သူကို ခုခံၿပီး တိုင္းျပည္ကို ကာကြယ္ရန္ အားေပးျခင္းျဖစ္သည္

           ႏွစ္စဥ္ တရုတ္ျပကၡဒိန္ ၂လပိုင္း၇ ရက္ေန႔ ညေနပိုင္းတြင္ လူဆူးရြာမ်ားတြင္ ဗံုေမာင္းသံမ်ားႏွင့္ ေျပာက္အိုးသံမ်ား စည္ညံေနသည္။ လွပခမ္းနားၿပီး ေငြထည္တြဲေလာင္းမ်ားျဖင့္ အလွဆင္ထားေသာ အဝတ္အစားမ်ားကို ဝတ္ဆင္ထားေသာ လီဆူးအမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ေခါင္းေပါင္းထားၿပီး ပခံုးတြင္ ဓားရွည္လြယ္ထားေသာ လီဆူးအမ်ိဳးသားမ်ားသည္ အရပ္ရွစ္မ်က္ႏွာမွ ဓားတိုင္တက္ကြင္းသို႔ ေရာက္လာၾကသည္။ ဤအခ်ိန္တြင္ ကြင္းလယ္လူတစ္ရပ္စာ ထက္ျမင့္ေသာ ထင္းပံုႀကီးတစ္ပံု ပံုထားၿပီးသား။ မိုးခ်ဳပ္လွ်င္ အေမႊးတိုင္ထြန္းညိသူ သို႔မဟုတ္ ဤရြာမွ အသက္အႀကီးဆံုးသူက ထင္းပံုႀကီးကို မီးညိလိုက္သည္။ မီးေတာက္မ်ားက ေကာင္းကင္တစ္ခုလံုးကို နီျမန္းေစသည္။ လူမ်ားက ႀကိဳးသံုးေခ်ာင္းပါေသာ တူရိယာကို စတင္တီးခတ္ၾကသည္။ ကထို” ၏ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ မီးပံုႀကီးကို ဝိုင္းကာပတ္ကာ သီခ်င္းဆိုယင္း၊ အက က ယင္း။ မၾကာမီ ထင္းမီးပံုႀကီးမွာ နီရဲေနေသာ မီးေသြးပံုႀကီးျဖစ္သြားၿပီ။ ေရႊေရာင္မီးေတာက္မ်ား က ခုန္ေနသည္။ မီးခုိးနက္မ်ားေဝေနသည္။ အပူလိုင္းမ်ား လူကို ရုိက္ခတ္ေနသည္။ လူကို ၾကည့္ယင္း ေၾကာက္စိတ္ဝင္ေစသည္။ ေခါင္းေပါင္းအနီ ေပါင္းထားေသာ လီဆူးတိုင္းရင္းသား အေမႊးတိုင္ထြန္းညိသူမ်ားက လက္ဟန္ေျခဟန္ျဖင့္ မီးကန္ထဲသို႔ ခုန္ဝင္ၿပီး ရုတ္တရက္ အျမင့္သို႔ခုန္တက္လိုက္၊ ျပန္က်လာလိုက္၊ ေနရာမွာရပ္ၿပီး လည္ပတ္ေနလိုက္၊ ကၽြမ္းပစ္ကာ အေရွ႕သို႔လိမ့္သြားလိုက္ႏွင့္ လႈပ္ရွားမႈမွာ ျပတ္သားသပ္ရပ္ၿပီး ၾကည့္ေကာင္းေနသည္။ ေျခေထာက္ပလာျဖင့္ ေျမေပၚသို႔က်လာလွ်င္ မီးပြင့္မ်ား ေဘးသို႔ကန္ထြက္လာသည္။ တခ်ိဳ႕အေမႊးတိုင္ထြန္းညိသူေတြက လက္ျဖင့္မီးခဲမ်ားကိုယူၿပီး မ်က္ႏွာသစ္သည္။ နီရဲေနေသာမီးခဲကို ပါးစပ္ထဲသို႔ ထည့္၍ ဝါးမ်ိဳႏိုင္သည္။ ပညာျမင့္သူဆိုလွ်င္ နီရဲေအာင္မီးဖုတ္ထားေသာ သံႀကိဳးျဖင့္ လည္ပင္းကို ပတ္၍ ေက်ာကုန္းကို တိုက္၊ ခါး၊ ေပါင္ေတြမွာ ပတ္ႏိုင္သည္။ အခ်ိန္အေတာ္ၾကာ လုပ္ေဆာင္ၿပီးေနာက္ နီရဲေနေသာ မီးကန္ႀကီးမွာ သူရဲေကာင္းမ်ား၏ ေျခေထာက္ျဖင့္ လြင့္ေပ်ာက္သြားမတက္ နင္းေခ်ခံရၿပီးျဖစ္သည္။ ၎တို႔၏ေျခေထာက္မွာ မီးပူေလာင္ခံရေသာ အစအနေတာင္ မေတြ႔ရ။ တစ္ကိုယ္လံုးမွာလည္း ဘာဒဏ္ရာမွမရွိ။ လူကို မည္သို႔စဥ္းစားေစကာမူ သေဘာမေပါက္ႏိုင္ ေအာင္ျဖစ္ေနသည္။ ျဖစ္ရပ္ျမင္ကြင္းတစ္ခုလံုး ေက်ာက္ခမန္းလိလိ၊ သည္းထိတ္ ရင္ဖို၊အံ့ၾသမဆံုး ျဖစ္ေနသည္။

          ဤအခ်ိန္တြင္ မီးပံုေဘးတြင္ ဝိုင္းၾကည့္ေနေသာ လီဆူးတိုင္းရင္းသားထုက သက္ႀကီးသက္ငယ္၊ ေယာက်္ားမိန္းမ မေရြး ေနာက္တခါ အလိုအေလွ်ာက္ ျပန္ဝိုင္းလာၾကၿပီး ကထို၏ ဦးေဆာင္မႈေအာက္တြင္ စိတ္တူ အရက္တစ္ခြက္ေသာက္ကာ လူဆူးသီခ်င္းကို ေအာ္ဆိုၾကသည္။ ႀကိဳးသံုးေခ်ာင္းသံစဥ္ အကကို က ၾကသည္။ လီဆူးရြာမ်ားတြင္ လူတိုင္းနီးပါးဆိုတတ္ ကတတ္ၾကသည္။ ပါးစပ္တြင္ သီခ်င္းမျပတ္ လက္တြင္ တူရိယာမျပတ္။ လီဆူးအရပ္အကမွာ က” ကျခင္းႏွင့္ ႀကိဳးသံုးေခ်ာင္းသံစဥ္ ကျခင္း ဟူ၍ႏွစ္မ်ိဳးခြဲထားသည္။ က” ေျပးတယ္ဆိုတာ သီခ်င္းႏွင့္အက ေပါင္းစပ္ထားေသာ အႏုပညာတစ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။ကထို(ေခါင္းေဆာင္) မွ ဦးေဆာင္ၿပီးက၊ ဦးေဆာင္ၿပီး ဆို၊ ဆိုယင္း က ယင္း။ တူရိယာ မရွိပါ။ သီခ်င္းစာသားမွာ မ်ားေသာအားျဖင့္ ဘိုးဘြားလက္ထက္မွ ဆင္းသက္လာေသာ၊ အထူးအဓိပၸာယ္ေဆာင္ေသာ သရုပ္ေဖာ္ ကဗ်ာရွည္ျဖစ္သည္။ ႀကိဳးသံုးေခ်ာင္းအကကို ေရွာင္စန္းရွန္ တူရိယာျဖင့္ အဓိကတြဲဖက္သည္။ အျခားတူရိယာမွာ ဝါးပေလြ၊ ပါၾကာ၊ က်ယ္လဲ့ စသည္တို႔ျဖစ္သည္။ ကေသာအဖြဲ႔၏ အေနအထားသည္ အလ်ားလိုက္တန္းစီၿပီး၊ ေဒါင္လိုက္တန္းစီၿပီး၊ ဝိုင္းႀကီးဝိုင္းၿပီး က ႏိုင္သည္။ ပြဲေတာ္အခမ္းအနားမ်ားတြင္ ရြာမ်ားမွ သက္ႀကီးသက္ငယ္၊ မိန္းမေယာက်္ား အားလံုး ေရခ်ိဳးၿပီး ဝတ္ေကာင္းစားလွမ်ားျဖင့္ ကၾကသည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ အရက္ေသာက္ၿပီး ကတတ္ၾကသည္။ ေခၽြးတလံုးလံုးထြက္၊ ေမာပန္းေနမွ ရပ္တန္႔ၾကသည္။ တခါတရံတြင္ မိုးလင္းေပါက္သြားတတ္သည္။ ႀကိဳးသံုးေခ်ာင္းအကသည္ အင္အားျပည့္သည္။ ေပါ့ပါးၿပီး ေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္။ တက္ၾကြၿပီး ေလးနက္တည္ၾကည္ျပန္သည္။ ထင္ရွားေသာ တိုင္းရင္းသားထူးျခားမႈမ်ား ပါဝင္သည္။

          တရုတ္ျပကၡဒိန္၂လပိုင္း ၈ရက္ေန႔။ ေယာက်္ားမ်ားက ဓားတိုင္တက္ကြင္းတြင္ မီတာ၂၀ေက်ာ္ျမင့္ေသာ ဓားတိုင္ကို ေထာင္လိုက္သည္။ ဓားတိုင္တြင္ ျဖဴေဖြးဝင္းလက္ေနေသာ စတီးဓား ၇၂ ကို ခုိင္ခိုင္မာမာခ်ည္ထားသည္။ ဓားလက္ကိုင္ကို ဘယ္ညာဘက္သို႔ထားၿပီး ဓားသြားအားလံုးမွာ အေပၚသို႔ မ်က္ႏွာမူေနသည္။ ဓားလက္ကိုင္တြင္ နီ၊ စိမ္း၊ ျဖဴ၊ ဝါ၊ ျပာ အေရာင္၅ေရာင္ရွိေသာ စကၠဴပန္းကို ခ်ည္ထားသည္။ ပန္းပြင့္တိုင္း၏ေအာက္တြင္ဂါထာ ဆြဲထားေသာ က်ာမာစကၠဴ တစ္ရြက္ရွိသည္။ မီးပင္လယ္တြင္ ေရခ်ိဳးခဲ့ေသာ အေမႊးတိုင္ထြန္းညိသူမ်ားက ဓားတိုင္ေအာက္သို႔ ေရာက္လာၿပီး နတ္ဂနားကျခင္း၊ အေမႊးတိုင္ထြန္းညႇိပူေဇာ္ျခင္း စေသာအခမ္းအနားမ်ားျပဳလုပ္ၿပီးလွ်င္ လီဆူးမိန္းမပ်ိဳ ကမ္းေပးေသာဆန္အရက္ကို လက္ႏွစ္ဘက္ျဖင့္ယူကာ တဝက္ေသာက္ၿပီး က်န္တဝက္ကို ေျမႀကီးသို႔သြန္ခ်ၿပီး “ျမင္းျဖဴစစ္ဗိုလ္”ကို ပသသည္။ ပရိတ္သတ္မ်ားကို ဓားရွည္ထက္ေၾကာင္းသက္ေသျပရန္ တက္မနင္းခင္ ပိတ္စျဖင့္ ဓားကိုအလ်င္ စစ္ရေသးသည္။ အေမႊးတိုင္ထြန္းညိသူတို႔က ပရိတ္သတ္မ်ား စစ္ေဆးရန္ ေျခလက္မ်ားကိုလည္းျပရေသးသည္။

 

          ေကာင္းကင္ႏွင့္ေျမျပင္ကို လႈပ္ခတ္ေသာ ေျပာက္အိုးသံႏွင့္တကြ အေမႊးတိုင္ထြန္းညိသူမ်ားက ေျခလက္ပလာျဖင့္ မည္သည့္အာမခံခ်က္မွ်မရွိေသာ အေျခအေနေအာက္တြင္ ဓားတိုင္ကို တက္သည္။ သူတို႔ အားလံုး သြက္လက္စြာလႈပ္ရွားၿပီး ကိုယ္လံုးမွာ ဇင္ေယာ္တစ္ေကာင္လိုေပါ့ပါးေနသည္။ ပညာျမင့္ၿပီး ပိုင္ပိုင္ႏိုင္ႏိုင္ရွိေနသည္။ လူတိုင္းက တည္ၿငိမ္ေနၿပီး လက္ႏွစ္ဘက္က ဓားကိုကိုင္ ေျခႏွစ္ဘက္က ဓားကိုနင္း။ ဓားသြားကို ေျခေထာက္ပလာျဖင့္ အံတုသည္။ သူတို႔တစ္ေယာက္ၿပီး တစ္ေယာက္တက္သည္။ တိုင္ထိတ္သို႔ေရာက္လွ်င္ လူတိုင္းက နတ္ကို ေဆာင္မရန္ဆုေတာင္းေသာ ဂါထာေလးခြန္းကို ရြတ္ၿပီး အေရွ႕၊ အေနာက္၊ ေတာင္၊ ေျမာက္ေလးဘက္သို႔ အေကာင္းအဆိုးႀကိဳတင္ခန္႔မွန္းေသာ အလံမ်ားကို ပစ္ရသည္။ အေမႊးတိုင္ထြန္းညိသူတခ်ိဳ႕ဆို အႏၱရာယ္ပိုမ်ားေသာ အကြက္ေတြ လုပ္ျပရေသးသည္။ လက္ႏွစ္ဘက္က တိုင္ထိတ္ကို ၿမဲၿမဲကိုင္ထားၿပီး ေျခေထာက္ႏွစ္ဘက္ကို ေကြးၿပီး အေပၚသို႔ ေျပာင္းျပန္လွည့္ၿပီး ကင္းၿမီးေကာက္ေထာင္သည္။ လွပေတာင့္တင္းေသာခႏၶာကိုယ္ အေနအထားမွာ ေတာင္ပံဆန္႔ေနေသာလင္းယုန္ငွက္ႀကီး၊ ပ်ံသန္းေနေသာ နဂါးပမာ ၾကည့္ရတဲ့သူက ရင္ခုန္စိတ္လႈပ္ရွားေနရၿပီး မ်က္စိကမၾကည့္ရဲ။ ဓားတိုင္ကိုတက္ျခင္းသည္ ခႏၶာကိုယ္ႏွင့္ ဓားသြားတို႔၏ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈျဖစ္သည္။ ရဲစြမ္းသတၱိႏွင့္ အႏၱရာယ္အဟန္႔အတား တို႔၏ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈျဖစ္သည္။ လွ်ိဳဝွက္ သိုင္းပညာကို ျပသျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။ လူ႔ခႏၶာကိုယ္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မ၏ႈ အဆံုးကို စိန္ေခၚျခင္းျဖစ္သည္။

 

          အဓိက လႈပ္ရွားမႈျဖစ္စဥ္ကို “ဓားေတာင္ကိုတက္၊ မီးပင္လယ္ကိုျဖတ္” ျခင္း အျဖစ္ ထားေသာ ဓားတိုင္တက္ပြဲသည္ လီဆူးလူမ်ိဳး၏ ႀကိဳးစားရုိးသား၊ ရဲရင့္ေခါင္းမာ၊ စြန္႔စားတိုးတက္ေသာ တန္ဖိုးႀကီးတိုင္းရင္းသား စိတ္ဓာတ္ကို ေဖာ္ျပႏိုင္သည္။ က်ံဳးဟြာ(တရုတ္)လူမ်ိဳးမ်ားက အင္အားႀကီးေသာက်ဴးေက်ာ္သူကို မေၾကာက္ဘဲ ႏိုင္ငံေတာ္လံုၿခံဳေရးႏွင့္ လူမ်ိဳးသိကၡာကို သက္စြန္႔ကာကြယ္ၿပီး ဓားေတာင္ကိုတက္ရဲ၊ မီးေတာင္ကိုျဖတ္ရဲတဲ့ သူရဲေကာင္းစိတ္ဓာတ္ ကို ျပသခဲ့သည္။

 

 

 

 

အေပၚသို႔ပုိ႔

ေအာက္ခ်နင္း

အြန္လိုင္းမိတ္ေဆြ၏ေဝဖန္စာ

ေဝဖန္စာ၏စာသား:
【အြန္လိုင္းမိတ္ေဆြမ်ား၏ ေဝဖန္မႈသည္ ၎၏ကိုယ္ပိုင္အျမင္ကို ေဖာ္ျပျခင္းသာျဖစ္သည္။ကၽြႏု္ပ္ တို႔ဝက္ဆိုက္မွ ၎၏အျမင္ကိုသေဘာတူျခင္း၊ ၎ေျပာဆိုသည္မ်ားကို သက္ေသလုပ္ေပးေနျခင္း မဟုတ္ပါ။】