ဧည့္သည္မ်ား ပင္လယ္ပူ႐ႈခင္းဇံုမွဘတ္စ္ကားႀကီးကို တဆင့္ေျပာင္းစီးျခင္းျဖင့္ ကားလမ္း ေၾကာပိတ္ဆို႔မႈကို သက္သာေစသည္။

စာေရးသူ:ကၽြႏု္ပ္တို႔ဝက္ဆိုက္မွ မူပိုင္ဖန္တီးထား လာေရာက္ဖတ္႐ႈေသာအႀကိမ္ေရ:  ေဝဖန:()
အုပ္

          ယခုႏွစ္ ႏွစ္သစ္ကူး ေရႊရုံးပိတ္ရက္တြင္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းသည္ ခါတိုင္းလိုပဲ စည္ကားေနသည္။ ထို႔ျပင္ ေပါင္ထိန္ အေဝးေျပးလမ္းဖြင့္လွစ္ၿပီးေနာက္ မ်ားေသာအားျဖင့္ ဧည့္သည္မ်ားသည္ ကိုယ္တိုင္ကားေမာင္းလာၾကသည္။ ယခုႏွစ္ ႏွစ္သစ္ကူးတြင္ ပင္လယ္ပူ႐ႈခင္းဇံုကားပါကင္ စီမံကိန္းကို ေဆာက္လုပ္ေနတာႏွင့္ ႀကံဳေသာေၾကာင့္ ကားပါကင္ကိစၥသည္ ႐ႈခင္းဇံု၏ ဧည့္ခံမႈကို စိန္ေခၚေသာကိစၥတစ္ရပ္ ျဖစ္လာသည္။ ဧည့္သည္မ်ား၏ လည္ပတ္မႈခရီးစဥ္ကို ေခ်ာေမာေစၿပီး ကားပါကင္ကိစၥကို ေျဖရွင္းရန္ ပင္လယ္ပူ႐ႈခင္းဇံုမွ ဟိန္ရွန္႔ ကားေမာင္းသင္တန္း၏ကြင္းႏွင့္ ေရွာင္က်ိဳက္ယြမ္ကို ႏွစ္သစ္ကူးအတြင္း ယာယီ ကားပါကင္အျဖစ္ ႀကိဳတင္ငွားရန္းခဲ့သည္။ တခ်ိန္တည္းမွာပင္ ဘတ္စ္ကားႀကီး၈စီးႏွင့္ လိုင္းကားကုမၸဏီမွ လိုင္းကား၄စီးကို ငွားၿပီး တဆင့္ေျပာင္းစီးရန္ကားအျဖစ္ ဧည့္သည္မ်ားအတြက္ အခမဲ့စီစဥ္ေပးသည္။

 

          ဤသည္မွာ မီးေတာင္ပင္လယ္ပူ႐ႈခင္းဇံု ပထမဆံုးအႀကိမ္ ဘတ္စ္ကားႀကီးကို ဧည့္သည္မ်ား တဆင့္ေျပာင္းစီးရန္ ကားအျဖစ္ အသံုးျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ႏွစ္သစ္ကူး ေရႊရုံးပိတ္ရက္အတြင္း ႐ႈခင္းဇံု၏ ကားပါကင္ကိစၥကို ေျဖရွင္းႏုိင္ခဲ့သည္။ ကားလမ္းေၾကာကို ေခ်ာင္လည္ေစသည္။ ႏွစ္သစ္ကူး ေရႊရုံးပိတ္ရက္အတြင္း မီးေတာင္ပင္လယ္ပူ႐ႈခင္းဇံု၏ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းကို အာမခံႏိုင္ခဲ့သည္။ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ား၏ ခ်ီးမြမ္းအသိအမွတ္ျပဳျခင္းကို ခံခဲ့ရသည္။